Ach ta data. Kdo se učí od koho? Co se učí o kom?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Proč je mobil ve Vaší kapse "chytrý"? Co se o světě kolem nás můžete dozvědět z jeho senzorů? Co se z nich naopak svět dozvídá o Vás? Přednáška s ukázkou jednoduchého měření. Jejím cílem je motivovat posluchače k návštěvě stejnojmenného WS, na kterém se dozvědí, proč být opatrnějšími při schvalování a instalaci aplikací, které se tváří jako „dobří sluhové“, ale (i kdyby se nestaly přímo zlými pány) své služby rozhodně nedělají „zadarmo“. Důraz bude kladen na nepříliš akcentovanou podobu digitální bezpečnosti a na jednu z možností propojení digitální gramotnosti s rozvojem informatického myšlení. 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast