V čem ve škole 3D modelovat, když je naším cílem 3D výtisk?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu, nebo i finálního výrobku.
V rámci našeho workshopu se budeme věnovat 3D modelování v CAD aplikaci DesignSpark Mechanical, která je k dispozici zcela zdarma, a to i pro komerční účely, což dává šikovným žákům možnost potenciálního „přivýdělku“. (Design Spark Mechanical je odvozen od komerčního řešení ANSYS Spaceclaim, čímž je zajištěno případné využití získaných dovedností také v profesionální CAD aplikaci.) Na praktických úlohách si projdeme základní funkce a ukážeme si několik postupů, kterými se dá dospět k požadovanému výsledku.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast