Minecraft v praxi školy

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft Education do výuky. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden z pěti trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Přijďte se inspirovat, jak Minecraft využít ve výuce i na Vaší škole. Vyzkoušejte si kostičkový svět a získejte přehled o možnostech jeho zapojení do hodin jazyka, matematiky, biologie, chemie, programování a dalších předmětů. K dispozici máte mnoho startovacích světů a českých průvodců, díky nimž můžete s Minecraftem snadno začít.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast