Proměny digitálního vzdělávání - akcelerace i stagnace

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Příspěvek poukáže na ty části digitálního vzdělávání, které v České republice právě procházejí raketovým vývojem, pozastaví se nad těmi, na které se zatím příliš nedostalo. Připomene novou zakázku, kterou si dnešní společnost od učitelské profese objednává. Ukáže, jak se mění potřeby metodické online podpory učitelů a kde současnou podporu vyhledávat.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
neumajerpocitacveskole2022.pdf 2.34 MB