Jak oživit hodinu fyziky a chemie s interaktivními učebnicemi Vividbooks?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Učebnice Vividbooks (www.vividbooks.com) jsou digitální učební pomůcka pro interaktivní výuku vědních oborů na ZŠ. Díky nim můžete žákům představit fyziku a chemii pomocí názorných animací s rozšířenou realitou, nechat je diskutovat nad otázkami, inspirovat je k přemýšlení a formulování vlastních názorů. Učebnice plně pokrývají učivo fyziky a chemie pro ZŠ. Učitelům učebnice nabízí vše co potřebují na jednom místě - kompletní přípravu na hodinu, otázky pro žáky, metodiku i pracovních sešity.

Navštivte nás u stánku Vividbooks a vyzkoušejte si, jak učebnice s rozšířenou realitou fungují v praxi! Těšit se na vás bude autor projektu Vítek Škop společně s Dominikou Kruchňovou.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast