Jak oživit hodinu fyziky a chemie s interaktivními učebnicemi Vividbooks?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Učebnice Vividbooks (www.vivivdbooks.com) jsou digitální učební pomůcka pro interaktivní výuku vědních oborů na ZŠ. Díky nim můžete žákům představit fyziku a chemii pomocí názorných animací s rozšířenou realitou, nechat je diskutovat nad otázkami, inspirovat je k přemýšlení a formulování vlastních názorů. Učebnice plně pokrývají učivo fyziky a chemie pro ZŠ. Učitelům učebnice nabízí vše co potřebují na jednom místě - kompletní přípravu na hodinu, otázky pro žáky, metodiku i pracovních sešity.

Na workshopu si budete moci vyzkoušet, jak učebnice s rozšířenou realitou Vividbooks fungují v praxi. Lektorem workshopu bude autor projektu Vítek Škop, který vás učebnicemi provede a zodpoví vaše případné dotazy. 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast