Digitální technologie podle RVP INF2021 (https://opocitacich.cz/)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Vyzkoušejte si práci s novou hybridní učebnicí, která spojuje webové výukové materiály s tištěnými pracovními listy. Díky tomu je učebnice pro žáky kdykoliv a kdekoliv dostupná a navíc může být neustále aktuální.

UČEBNICI NAJDETE NA WEBU: HTTPS://OPOCITACICH.CZ/    

Učebnice pokrývá oblast Digitální technologie nového RVP předmětu Informatika z roku 2021. Je určena pro první ročníky SŠ a také pro poslední ročníky ZŠ, zejména pro ty školy, které již nyní informatiku vyučují a mají pro tuto oblast k dispozici vyučovací hodiny. Obsahuje i výkladové části pro 6. třídy ZŠ a možný obsah výkladu pro 1. stupeň ZŠ.

V rámci workshopu si vyzkoušíte práci žáka s učebnicí, tj. vyplnění pracovního listu, jeho kontrolu a následnou diskuzi k probírané látce.

Instrukce BYOD
Libovolné zařízení vybavené moderním webovým prohlížečem.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast