Digitální kompetence a jak na ně

Typ příspěvku

Abstrakt

Ze zpráv ČŠI víme, že většina učitelů alespoň někdy ve své výuce využívá digitální technologie. Přesto nemůžeme říct, že většina učitelů rozvíjí digitální kompetence žáků. Proč? Ve workshopu společně projdeme trasu od využívání digitálních technologií ve výuce, přes užitečnost SAMR modelu (integrace technologií do výuky) při plánování a reflexi výuky, až po možnosti rozvoje digitálních kompetencí v předmětech, které učí účastníci.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast