Deskové hry k rozvoji algoritmizace na prvním stupni

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Budeme společně přemýšlet, s jakými strategiemi lze využívat deskové hry a smart games k rozvoji algoritmizace na prvním stupni a to již od první třídy tak, jak to děláme u nás na škole, ve Světoplavcích. Okouknete desítky her a odejdete z workshopu s konkrétními a osvědčenými náměty do vaší výuky. Nebudeme se zabývat jen jednorázovými aktivitami, ale budeme hledat i cesty, jak postupně oblast algoritmizace variacemi zadání prohlubovat a vytvářet dlouhodobě funkční cesty pro jednotlivé žáky.

Další videa k tématu zde: https://padlet.com/svetoplavci/2e7cv1f3sd1mapf5

Stupeň školy

Vzdělávací oblast