BBC micro:bit a informatické myšlení

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Prakticky zaměřený workshop, který se věnuje rozvíjení a prohlubování informatického a algoritmického myšlení s využitím programovatelné desky BBC micro:bit. Micro:bit je open-source vývojový kit vyvinutý ve Velké Británii za podpory BBC určený primárně pro výuku informačních technologií. Micro:bit obsahuje celkem 25 programovatelných diodek, 2 programovatelná tlačítka a dokáže i reagovat na své naklonění nebo vyhození do vzduchu. Účastníci si nejenom vyzkouší programování micro:bitu v blokovém prostředí MakeCode, ale také k desce připojit různá zařízení jako je LED dioda, teploměr nebo repráček, pomocí kterého může micro:bit hrát různé melodie.

Potřebné pomůcky budete mít na workshopu k dispozici k zapůjčení.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast