3D tištěný malý výukový robot Fretka ze stavebnice m-BITBEAM

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Fretka je jednoduchý jezdicí robot z 3D tištěných dílků open source stavebnicového systému m-BITBEAM. Jako jeho „mozek“ je využíto Arduino NANO. Na našem Makers kroužku se pomocí tohoto malého robůtka, žáci seznamují s Arduinem, čidlem pro sledování čáry, ovládáním kontinuálních servomotorů, bluetooth komunikaci atd. Vzhledem k tomu, že je Fretka z 3D tištěných dílů, dostáváme se s žáky i k problematice 3D modelování a 3D tisku. Dalším tématem je pak nezbytný nákup potřebných šroubků a matiček v železářství :-).
Na výstavce se budete moci seznámit s Fretkou osobně. A pokud si nainstalujete do svého mobilu aplikaci Dabble, můžete si vyzkoušet třeba to, jak se taková Fretka dálkově ovládá.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast