3D modelování ve výtvarné výchově snadno a rychle

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Na školách se nám objevují 3D tiskárny jako houby po dešti. Jak tyto vrčící, plast plivající „obludy“ zapojit do výuky? Když chceme využívat 3D modely, které vytvořil někdo jiný, je to poměrně snadné. Jakým způsobem však takové 3D modely vytvořit? Můžeme použít celou řadu modelovacích „nástrojů“ (aplikací/programů). Některé jsou silně zaměřeny na technické modelování, což se nám ve výtvarné výchově úplně nehodí. Jsou ale i takové aplikace, nad kterými srdce „výtvarně tvořícího žáka“ zajásá. A právě s takovou aplikací se seznámíme na tomto workshopu. Při 3D modelování si vystačíme s webovou aplikací SculpGL, která je zcela zdarma. V průběhu workshopu si ukážeme nejen jak modelovat, ale také jak exportovat výsledný model ve formátu vhodném k 3D tisku.

Přednášející je studentkou gymnázia v Poličce.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace