2 roky zkušeností s VR HTC Vive ve výuce přírodních věd

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

VR GNJ
Abstrakt

Virtuální realita se častěji skloňuje v souvislosti s moderními metodami vzdělávání. Dokonce i nové operační programy zahrnují podporu nákupu virtuální reality do škol. Novojičínské gymnázium z prostředků iROP ITI Moravskoslezsko (EU, MMR ČR) získalo 17 stanic virtuální reality s brýlemi HTC Vive již v roce 2019. Během prezenční výuky mohli učitelé získat zkušenosti a názor na pravidelné využívání VR ve výuce. Přednáška si neklade za cíl hovořit o tom, jak je vše skvělé, chce ukázat výhody a nevýhody virtuální reality ve výuce, reálné zkušenosti z práce s žáky a postřehy získané ve dvou letech. Přednáška se zaměření na využívané programy, technické řešení, ale i zájmové kroužky spojené s virtuální realitou. Po přednášce je určitě možné se věnovat vašim dotazům.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast