2017

Počítač ve škole 2017

Hlavní témata

Digitální gramotnost a informatické myšlení

  • Koncepce – jak podpořit digitální gramotnost a informatické myšlení žáků?
  • Profil Učitel21 – co přinese Standard digitálních kompetencí učitele?
  • Inkluze – pomáhá ICT žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?
  • Projekty – podpoří výzvy OP VVV digitální vzdělávání?

Výukové hry, virtuální a rozšířená realita

  • Vybavení – mobil, tablet nebo desktop do virtuálního