Počítač ve škole 2017

Celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ

11.–13. dubna 2017 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě

 
Zveme vás na 14. ročník konference Počítač ve škole. Seznamte se s novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Přijďte se inspirovat, diskutovat, vzdělávat, pochlubit i pobavit. Čekají vás přednášky, praktické workshopy i prezentace firem.
 

Hlavní témata 14. ročníku konference

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři:

  • Digitální gramotnost a informatické myšlení

  • Výukové hry, virtuální a rozšířená realita

  • Laboratorní cvičení s podporou ICT

  • Výuka humanitních předmětů s podporou ICT

 
Více informací o obsahovém zaměření konference najdete v sekci ProgramVeškeré informace o letošním ročníku konference včetně registračního formuláře najdete v sekci Konference.
 

Akreditace

Konference Počítač ve škole je akreditována MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v délce 25 hodin, číslo akreditace 36534/2015-1-865. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ.