Lenka Kopčová

Lenka Kopčová

Typ organizace: 
firma
Pracovní zařazení: 
zástupce firmy
Obor (aprobace): 
Český jazyk a literatura, Ostatní jazyky, Výchova k občanství, Hudební výchova, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Výtvarná výchova, Německý jazyk, Deskriptivní geometrie, Chemie, Tělesná výchova, Francouzský jazyk, Informatika, Biologie, Jiný předmět, Ruský jazyk, Dějepis, Zeměpis

Telefon: 
E-mail: 

Adresa: 
K-net Technical International Group s.r.o.
Antonínská
Brno 60200
Česká republika