Filmová/Audiovizuální výchova

Jak (ne)pracovat s Wikipedií

Prezentující/autoři: 
Lukáš Jakubík
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen všem zájemcům o Wikipedii, kteří potřebují encyklopedické a vysoce strukturované informace z kterékoliv oblasti vědy a společenského života. Určitě ty články dobře znáte, žáci je citují až příliš rádi, někdy nepřiznaně, někdy tvdohlavě, že to tak přece bylo na Wikipedii. Ukážeme vám, jak s ní (ne)pracovat.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

Časové osy v systému Timixi - jak na to?

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Smyslem workshopu je ukázat (a na vlastní kůži si vyzkoušet) mnohostranné použití časových os ve vyučování.

Základní ovládnutí systému pro časové osy je snadné. Na workshopu se nám společně podaří rychle proniknout do základů webové aplikace.

Během workshopu snadno zvládnete:

Tvorba hudebního klipu v běžné hodině hudební výchovy

Prezentující/autoři: 
Vítězslav Kružík
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je zaměřen na koedukační prvky hudební výchovy a informatiky.

Díky obecně dostupným programům bez náročného technického vybavení lze se třídou vytvořit hudební klip (příp. dabing). A to od nahrání hudebního materiálu a jeho zpracování až po tvorby videí a výsledné kompletace.

Autor workshopu tyto metody používá osm let na všech stupních škol, se kterými spolupracuje (MŠ, ZŠ, odborná střední škola i gymnázium a vysoká škola). 

Robotické divadlo aneb robotické stavebnice i v netechnických předmětech

Prezentující/autoři: 
Štěpánka Baierlová
Typ vystoupení: 
přednáška

O robotických stavebnicích Lego Mindstorms jsme již slyšleli hodně, je snadné si představit jejich využití při výuce algoritmizace či programování. Ale dají se využit i v dalších předmětech? Například ve výuce jazyků či estetické výchově? Určitě ano. My jsme se studenty v našem robotickém kroužku vyzkoušeli robotické divadlo a mělo to úspěch. Pokud se chcete vydat podobnou cestou, přijďte se podívat, jak na to.

Nápaditá a zábavná výuka zpracování digitální fotografie ve škole

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Focení patří ke každodenním a samozřejmým činnostem, provází nás na každém kroku. Moderní prostředky umožňují nejen snadné pořízení, ale také sdílení fotografií. Lidé mezi si sebou denně předávájí miliony snímků, zejména prostřednictvím sociálních sítí a webových galerií. Úroveň sdíleného obsahu je však všeobecně poměrně nízká. Zásadní problém není v technologiích, ty dnes dokážou velice pomoci ke snadnému dosažení perfektního výsledku, ale v lidech samotných.

O virtuální a rozšířené realitě

Prezentující/autoři: 
David Sedláček
Typ vystoupení: 
přednáška

V rámci přednášky seznámím posluchače s pojmy Virtuální realita (VR) a Rozšířená realita (AR) a vysvětlíme si základní principy díky kterým jsme schopni vytvořit v uživateli dojem, že počítačem generovaný obraz je reálný. Krátce si představíme historický vývoj zařízení pro VR a AR, aktuální stav a výhled do budoucna, to vše z technicko-vědeckého pohledu. Dále se podíváme na možné využití těchto technologií ve výuce a to jak se zapálením pro věc, tak i kriticky.

ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU

Prezentující/autoři: 
Vanda Vaníčková
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen všem učitelům Základů společenských věd, Výchovy k občanství a jiných společenskovědních předmětů, ale i dalším aktérům procesu vzdělávání, kteří se nebrání novým věcem. Cílem setkání je představit metodické interaktivní CD ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU, které přináší náměty a nápady pro oživení a doplnění výuky. Během workshopu se učastníci aktivně seznámí s vybraným obsahem CD, v rámci simulace aktivit si zahrají i na žáky.

Výukové hry v mediální výchově

Prezentující/autoři: 
Martin Vonášek
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop zahájíme hraním hry Ghettout pomocí které budeme hledat odpovědi na různé otázky související s problematikou sociální exkluze/inkluze a ghettoizace. Hru následně propojíme s filmovým dokumentem Ubytovny a obsah hry/dokumentu budeme tématizovat a vztahovat k sociálnímu prostředí účastníka. Jinými slovy se pokusíme jednotlivá témata vztahnout k společensky palčivým otázkám - význam a funkce ubytoven, různé formy vyloučení konkrétních jednotlivců a skupin, význam prevenece a hledání možných řešení. Hru i filmový dokument budeme vždy dělit na dvě úrovně obžínosti.

Syndikovat obsah