Výchova k občanství

Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

Jak (ne)pracovat s Wikipedií

Prezentující/autoři: 
Lukáš Jakubík
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen všem zájemcům o Wikipedii, kteří potřebují encyklopedické a vysoce strukturované informace z kterékoliv oblasti vědy a společenského života. Určitě ty články dobře znáte, žáci je citují až příliš rádi, někdy nepřiznaně, někdy tvdohlavě, že to tak přece bylo na Wikipedii. Ukážeme vám, jak s ní (ne)pracovat.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

Časové osy v systému Timixi - jak na to?

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Smyslem workshopu je ukázat (a na vlastní kůži si vyzkoušet) mnohostranné použití časových os ve vyučování.

Základní ovládnutí systému pro časové osy je snadné. Na workshopu se nám společně podaří rychle proniknout do základů webové aplikace.

Během workshopu snadno zvládnete:

Apple Classroom - kontrola nad iPady ve třídě

Prezentující/autoři: 
Natálie Nevřelová
Typ vystoupení: 
workshop

Používáte ve své výuce na tabletech různé aplikace? Začínají vaši žáci s tablety a potřebují pomoc? Chcete mít kontrolu, co vše žáci na iPadech ve výuce dělají? Představíme vám aplikaci Apple Classroom a práci v ní. Zkusíme si jednoduché sdílení mezi žákem a učitelem, zrcadlení žákovských iPadů na tabuli a spouštění aplikací na všech iPadech ve třídě najednou. Vše si můžete prakticky vyzkoušet, jak v roli učitele, tak v roli žáka. Vhodné využití napříč celou školní docházkou. 

Kdo si hraje, učí se?

Prezentující/autoři: 
Vladimír Herber
Typ vystoupení: 
přednáška

Přednáška se bude věnovat didaktické hře jako výchovně vzdělávací metodě či vzdělávacímu prostředku, který umožňuje žákům vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. Hra je v českém školství často podceňovaná a opomíjena. Ale hru lze např. využít pro simulaci různých procesů a jevů. Cílem hry může být i praktické ověření teoretických znalostí a získaných dovedností (zkušenostní učení), což bude dokumentováno na dvou ukázkách.

Využití ICT v humanitních předmětech - workshop

Prezentující/autoři: 
Pavel Peňáz
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop využití ICT v humanitních předmětech se zabývá tím, jak může učitel dějepisu a občanské výchovy využít ve svých hodinách informační nástroje. Jedná se o interaktivní tabuli, počítač (notebook) a tablet. Nebojme se těchto zařízení, děti mnohdy umějí ovládat techniku lépe jek dospělí. I ony nás mohou někdy vlastně učit. Naučme se vytvářet zajímavá cvičení na interaktivní tabuli, předkládat studentům graficky správné a čitelné prezentace nebo je naučme tvořit videa či infografiky. Zajisté to bude krok dopředu. Zaměříme se především na ActivInspire pro dějepis.   

Syndikovat obsah