Deskriptivní geometrie

Výuka CNC programování na středních školách

Prezentující/autoři: 
Pavel Wilhelm
Typ vystoupení: 
workshop

Firmami široce poptávaný obor programování CNC strojů je jednotlivými školami učen za využití pomůcek a programů, které mnohdy byly zvoleny s ohledem na jiná kritéria, než vhodnost pro výuku.

 

EduBase 2 v novém – Zkuste to interaktivně!

Prezentující/autoři: 
Petr Slípek
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

 

Na úvodní přednášce Vám představíme EduBase 2 jako program, který má ambice sjednotit práci učitele v několika různých aplikacích do jednoho prostředí. EduBase 2 získala v nejnovější verzi mnoho nových funkcí, které ji posouvají ještě blíže k využití na interaktivních tabulích různých značek. Cílem přednášky je představit nejen tyto nové funkce, ale celkovou filozofii programu a nový rozsah činností, které díky novým nástrojům objevíte.

Blended learning ve výuce na gymnáziu

Prezentující/autoři: 
Josef Kubeš
Prezentující/autoři: 
Petr Zrostlík
Typ vystoupení: 
přednáška

V příspěvku je uveden postup při výuce matematiky, deskriptivní geometrie a dalších předmětů  na Gymnáziu v Plzni, Mikulášské náměstí 23, která je realizovaná formou blended learningu v LMS systému MOODLE. E-learning, potažmo blended learning, je nová, neustále zdokonalovaná forma poskytování vzdělání. Pojem blended learningu lze vymezit jako kombinaci e-learningu a prezenčních forem studia.

Užití programu Cabri 3D pro podporu prostorové představivosti a ve výuce stereometrie

ŠÁRKA GERGELITSOVÁ

Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov; e-mail: sarkaatgbn [dot] cz 

Při výuce stereometrie narážíme velice často na problém nedostatečně rozvinuté prostorové představivosti studentů.

Užití programu Cabri 3D k demonstraci prostorových vztahů ve výuce stereometrie

ŠÁRKA GERGELITSOVÁ

Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov; e-mail: sarkaatgbn [dot] cz

Prostorová představivost je schopnost, kterou posilujeme od dětství zejména manipulací se skutečnými trojrozměrnými objekty. Od dětských stavebnic počínaje, přes vystřihování a lepení papírových modelů až po vlastní návrhy důmyslných samohybných konstrukcí. Ve škole se však setkáme spíše s úlohami a větami začínajícími "představte si…" a s několika pevnými či drátěnými modely (převážně) pravidelných těles.

Syndikovat obsah