Metodická podpora kolegům

ICT kompetence pedagogů, jak pomáhat kolegům v zapojení ICT služeb aby metodik nevyhořel a neprudil, jak na sdílení informačních a výukových zdrojů, systémy interního vzdělávání kolegů ve škole, ...

Výuka CNC programování na středních školách

Prezentující/autoři: 
Pavel Wilhelm
Typ vystoupení: 
workshop

Firmami široce poptávaný obor programování CNC strojů je jednotlivými školami učen za využití pomůcek a programů, které mnohdy byly zvoleny s ohledem na jiná kritéria, než vhodnost pro výuku.

 

Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

Síť metodiků ICT

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

V českých školách se díky aktivitám SIPVZ zavedla ve škole pozice metodika ICT. I když tato pozice není legislativně nikde nařízena, ředitelé škol ji v podstatné většině ustanovují. MŠMT pamatovalo na vzdělávání těchto metodiků v paragrafu 9 vyhlášky 317/2005 o DVPP a současně i snížením přímé vyučovací povinnosti dle nařízení vlády č. 75/2005 o rozsahu vyučovací povinnosti.

Vesmír do škol - ESERO Česká republika

Prezentující/autoři: 
Lukáš Holman
Typ vystoupení: 
přednáška

Jak využít vesmír pro zvýšení motivace žáků základních a středních škol a zatraktivnění výuky přírodovědných a technických předmětů? Jaké možnosti se nabízí na poli spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou ESA? Do jakých projektů a soutěží se mohou školy i jednotlivci zapojit? Jak postavit se žáky vlastní minisatelit? Odpovědí na všechny tyto otázky může být oficiální vzdělávací kancelář ESA pro Českou republiku - ESERO. V přednášce se dozvíte, co ESERO učitelům nabízí a jaké jsou možnosti spolupráce.

Učitelé sobě: (ne)formální sítě a komunity, kde nacházíme podporu a příležitosti k růstu

Prezentující/autoři: 
Daniel Lessner
Typ vystoupení: 
workshop

Pojďme využít Počítač ve škole k setkání členů nejrůznějších sítí a uskupení, ve kterých si jako učitelé pomáháme s překonáváním těžkostí, sdílíme vlastní i odkoukané osvědčené postupy a podporujeme se v růstu - zpravidla nezávisle na tom, jaké jsou zrovna vyhlášené "šablony" a kolik je stupňů kariérního řádu.

Reputační systém na RVP.CZ

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Lenka Urbanová
Prezentující/autoři: 
David Hawiger
Typ vystoupení: 
workshop

Hledáte na internetu DUMy, primární či jiné zdroje pro vlastní výuku? Je to pro učitele z vaší školy komplikované? Vědí, jak rozpoznat kvalitní výukové zdroje od těch ostatních? Jaké postupy a strategie vyhledávání používají? Právě na podobné otázky se chceme soustředit ve workshopu, který by měl pomoci Národnímu ústavu pro vzdělávání při přípravě inovací Metodického portálu RVP.CZ. Ten projde v následujících letech změnami, jak grafickými, tak obsahovými.

Letní škola učitelů informatiky

Datum a čas: 
14. srpen 2017 - 13:00 - 25. srpen 2017 - 9:00

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na všech typech škol. Konají se v posledních dvou týdnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních osmnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou).

Místo: 
Letní škola učitelů informatiky
SOU kamenické
Lipnice nad Sázavou 582 32
Česká republika

Sebevzdělání, nezbytnost pro sebevědomí učitele ICT

Prezentující/autoři: 
Lenka Forstová
Typ vystoupení: 
přednáška

Sebevědomí učitele je důležitým předpokladem pro jeho úspěšné působení na žáky. Učitel nemůže umět všechno (v IT předmětech to platí obzvláště), ale musí mít přehled v oboru a umět rozpoznat důležité od právě módního a populárního. Jak efekivně pomoci učitelům v plnění tohoto nelehkého úkolu?  Na Letní škole učitelů informatiky jsme za více než dvacet let nasbírali řadu zkušeností.

Online aplikace pro rozvoj ICT kompetencí učitele

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

Každý učitel je jiný, každý má jiné žáky, používá jiné metody práce a tomu přizpůsobuje používání vhodných služeb ICT. Podobně jsou na tom žáci, každý je jiný, každý má jiný styl učení, jinak si pamatuje a také podle toho používá jiné nástroje pro vlastní učení. Je na umění učitele žáky zaujmout tak, aby se žák sám chtěl dovědět o tématu něco navíc. 

K tomu potřebuje učitel řadu ICT kompetencí a tedy si mohl vybírat vhodnější nástroje a služby. 

Syndikovat obsah