Oblasti nasazení ICT ve škole

Informační a evidenční systémy ve škole, PR podpora ICT (vizuální identita školy, webová prezenace, posílení dostupnosti techniky a zdrojů, jak na e-learningovou podporu studia (nikoliv konkrétní výkové e-kurzy), ...

Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

Robotické hračky ve výuce

Prezentující/autoři: 
Petra Vaňková
Prezentující/autoři: 
Lenka Pítrová
Typ vystoupení: 
přednáška

Robotické hračky představují v současnosti samostatně se rozvíjející odvětví technologií prvotně bez zamýšlené implementace do edukačního procesu. Nicméně s přicházejícími změnami edukačních požadavků s důrazem na informační a algoritmické myšlení se dostávají do výchovně vzdělávacího procesu již od mateřských škol. Některé z níže představených robotických hraček umožňují využití i na středních školách.

Digitální gramotnost v praxi (nejen) přírodovědných předmětů

Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen zejména učitelům základních a středních škol. Rozvíjet digitální gramotnost žáků neznamená jen tu více, tu méně začlenit do výuky práci s digitálními technologiemi. Nová koncepce rozvoje digitální gramotnosti v rámcových vzdělávacích programech předpokládá, že prakticky každý vzdělávací obor závazným způsobem přispívá k budování základu digitální gramotnosti a k jejímu plnému rozvoji dochází aplikací základních (digitálních) dovedností v různých kontextech školní práce.

KERNUN Internet Security – Ve škole na internet bezpečně

Prezentující/autoři: 
Jan Mondek
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dokážete nezletilé žáky chránit před škodlivým obsahem na internetu? Přemýšlíte jak nastavit jasná pravidla pro používání internetu ve vaší škole? Návštěva nevhodné stránky, seznámení se s cizím člověkem, nelegální stahování hudby a filmů, to jsou dnes na internetu otázky několika vteřin. Ukážeme si, jak snadno lze nastavit účinná bezpečnostní pravidla pro jednotlivce či skupiny uživatelů, blokovat rizikové stránky, omezit přístup na sociální sítě nebo dočasně povolit například sledování videa. Jiné weby budou vhodné pro žáky 1. stupně, jiné pro žáky 2. stupně a jiné pro středoškoláky.

Ozoboti jako jedna z cest k informatickému myšlení

Prezentující/autoři: 
Štěpánka Baierlová
Typ vystoupení: 
přednáška

Informatické myšlení, tento pojem je dnes součástí téměř každého kulatého stolu, který je věnován školství. Schopnost řešit problémy (analyzovat problém, hledat různá řešení, diskutovat o nich, vyhodnotit je a zobecnit) je určitě jednou ze základních dovedností pro 21. století. Jak ale zařídit, aby si naši žáci a studenti takovou dovednost osvojili? A v rámci jakého předmětu?

Interaktivní výuka před 10 lety, dnes a za 10 let – vývoj, zkušenosti a trendy

Prezentující/autoři: 
Pavel Brejcha
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Letos je to 10 let, kdy uvedlo Nakladatelství Fraus na trh první interaktivní učebnici. Dnes s nimi pracuje více než polovina českých škol. Digitální vzdělávací materiály jsou dnes pro učitele i žáky běžnou pomůckou ve výuce. Jak se interaktivní učebnice za deset let proměnily? Na čem v Nakladatelství Fraus pracujeme a co pro Vás připravujeme? Jaké nové pomůcky můžete ve výuce využívat už dnes? Přijďte se inspirovat.

Syndikovat obsah