Plánování

Jak se dá tvořit ze strategie vycházející, smysluplný, reálný ICT plán, který pomáhá jak vedení tak i realizátorům a není pouze formálním dokumentem, ...

Digitální gramotnost v praxi (nejen) přírodovědných předmětů

Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen zejména učitelům základních a středních škol. Rozvíjet digitální gramotnost žáků neznamená jen tu více, tu méně začlenit do výuky práci s digitálními technologiemi. Nová koncepce rozvoje digitální gramotnosti v rámcových vzdělávacích programech předpokládá, že prakticky každý vzdělávací obor závazným způsobem přispívá k budování základu digitální gramotnosti a k jejímu plnému rozvoji dochází aplikací základních (digitálních) dovedností v různých kontextech školní práce.

Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Koordinátor digitálního vzdělávání na MŠMT Ivan Pilný představí své plány v této oblasti. Ondřej Neumajer poukáže na poslední zjištění ČŠI ve využívání digitálních technologií ve školách, shrne dosavadní aktivity kolem strategie a zaměří se na ty, které se bezprostředně dotýkají učitelů. Revize rámcových vzdělávacích programů je jen začátek. V příspěvku Daniely Růžičkové se dozvíte, co všechno se v rámci Strategie digitálního vzdělávání připravilo a připravuje na pomoc školám při proměnách kurikula.

Časové osy v systému Timixi - jak na to?

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Smyslem workshopu je ukázat (a na vlastní kůži si vyzkoušet) mnohostranné použití časových os ve vyučování.

Základní ovládnutí systému pro časové osy je snadné. Na workshopu se nám společně podaří rychle proniknout do základů webové aplikace.

Během workshopu snadno zvládnete:

Metodik ICT a jeho tým

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

Troufám si říct, že dnes již neexistuje škola či školské zařízení, ve které nejsou využívány informační a komunikační technologie. Není rovněž žádné tajemství, že vybavenost žáků moderními ICT začíná převyšovat vybavení škol. Je zřejmé, že technologické zázemí, vybavenost učitelů, implementace „informatických“ témat v ŠVP, přístupnost ke vzdělávání odkudkoliv je na jednotlivých školách na různé úrovni.  

Někde se daří moderní digitální technologie využívat lépe, jinde to jde ztuha. Nezřídka má ve škole na starosti rozvoj služeb ICT Metodik ICT sám.

Algoritmizace = „Schopnost řešit problémy?“

Prezentující/autoři: 
Zdeněk Botek
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA každoročně hledá, jak jednoduše a srozumitelně definovat klíčové kompetence, které charakterizují míru úspěchu pedagogického procesu v různých pedagogických systémech. Tradiční čtenářské, matematické a přírodovědné klíčové kompetence nahradila PISA v šetření roku 2012 všeobecnou kompetencí „Jak řešit problémy“.  Jsou to přesně ty kompetence, které máme v našem školním základním kurzu algoritmizace pro střední školy?

POSPOLU - nástroje pro plánování a realizaci spolupráce školy a firmy na SŠ

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
workshop

V rámci workshopu bude představen stav projektu POSPOLu na podporu spolupráce škol a firem v odborném vzdělávání pro SŠ (www.projektpospolu.cz). Účastníkům budou stručně představeny nástroje na plánování vzájemné spolupráce školy a firmy, bude představen koncept ECVET (tvorba jednotek výsledků učení a navazující možnost získávání dokladu o národní mobilitě pro žáky i učitele). V rámci workshopu se účastníci dozví, jakým způsobem nově pohlížet na svůj školní vzdělávací program a jakým způsobem podpořit komunikaci s firmami při plánování vzájemné spolupráce.

Syndikovat obsah