Metodika a koordinace

Výuka CNC programování na středních školách

Prezentující/autoři: 
Pavel Wilhelm
Typ vystoupení: 
workshop

Firmami široce poptávaný obor programování CNC strojů je jednotlivými školami učen za využití pomůcek a programů, které mnohdy byly zvoleny s ohledem na jiná kritéria, než vhodnost pro výuku.

 

Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

Robotické hračky ve výuce

Prezentující/autoři: 
Petra Vaňková
Prezentující/autoři: 
Lenka Pítrová
Typ vystoupení: 
přednáška

Robotické hračky představují v současnosti samostatně se rozvíjející odvětví technologií prvotně bez zamýšlené implementace do edukačního procesu. Nicméně s přicházejícími změnami edukačních požadavků s důrazem na informační a algoritmické myšlení se dostávají do výchovně vzdělávacího procesu již od mateřských škol. Některé z níže představených robotických hraček umožňují využití i na středních školách.

Digitální gramotnost v praxi (nejen) přírodovědných předmětů

Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen zejména učitelům základních a středních škol. Rozvíjet digitální gramotnost žáků neznamená jen tu více, tu méně začlenit do výuky práci s digitálními technologiemi. Nová koncepce rozvoje digitální gramotnosti v rámcových vzdělávacích programech předpokládá, že prakticky každý vzdělávací obor závazným způsobem přispívá k budování základu digitální gramotnosti a k jejímu plnému rozvoji dochází aplikací základních (digitálních) dovedností v různých kontextech školní práce.

Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Koordinátor digitálního vzdělávání na MŠMT Ivan Pilný představí své plány v této oblasti. Ondřej Neumajer poukáže na poslední zjištění ČŠI ve využívání digitálních technologií ve školách, shrne dosavadní aktivity kolem strategie a zaměří se na ty, které se bezprostředně dotýkají učitelů. Revize rámcových vzdělávacích programů je jen začátek. V příspěvku Daniely Růžičkové se dozvíte, co všechno se v rámci Strategie digitálního vzdělávání připravilo a připravuje na pomoc školám při proměnách kurikula.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

KERNUN Internet Security – Ve škole na internet bezpečně

Prezentující/autoři: 
Jan Mondek
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dokážete nezletilé žáky chránit před škodlivým obsahem na internetu? Přemýšlíte jak nastavit jasná pravidla pro používání internetu ve vaší škole? Návštěva nevhodné stránky, seznámení se s cizím člověkem, nelegální stahování hudby a filmů, to jsou dnes na internetu otázky několika vteřin. Ukážeme si, jak snadno lze nastavit účinná bezpečnostní pravidla pro jednotlivce či skupiny uživatelů, blokovat rizikové stránky, omezit přístup na sociální sítě nebo dočasně povolit například sledování videa. Jiné weby budou vhodné pro žáky 1. stupně, jiné pro žáky 2. stupně a jiné pro středoškoláky.

Časové osy v systému Timixi - jak na to?

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Smyslem workshopu je ukázat (a na vlastní kůži si vyzkoušet) mnohostranné použití časových os ve vyučování.

Základní ovládnutí systému pro časové osy je snadné. Na workshopu se nám společně podaří rychle proniknout do základů webové aplikace.

Během workshopu snadno zvládnete:

IVLP #Hidden No More: Empowering International Women Leaders in STEM

Prezentující/autoři: 
Štěpánka Baierlová
Typ vystoupení: 
přednáška

International Visitor Leadership Program (IVLP) jsou mezinárodní výměnné studijní pobyty, které organizuje vláda Spojených států amerických ve spolupráci s ambasádami jednotlivých zemí. V rámci IVLP do USA každoročně vycestuje 5 000 odborníků z celého světa a od roku 1992 se do těchto programů zapojilo více než 700 účastníků z České republiky.

Syndikovat obsah