Zpětná vazba

Možnosti zjišťování zpětné vazby o úspěšnosti zapojování ICT do života školy, evaluace ICT podpory naplňování vzdělávacích cílů, ...

Interaktivní výuka před 10 lety, dnes a za 10 let – vývoj, zkušenosti a trendy

Prezentující/autoři: 
Pavel Brejcha
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Letos je to 10 let, kdy uvedlo Nakladatelství Fraus na trh první interaktivní učebnici. Dnes s nimi pracuje více než polovina českých škol. Digitální vzdělávací materiály jsou dnes pro učitele i žáky běžnou pomůckou ve výuce. Jak se interaktivní učebnice za deset let proměnily? Na čem v Nakladatelství Fraus pracujeme a co pro Vás připravujeme? Jaké nové pomůcky můžete ve výuce využívat už dnes? Přijďte se inspirovat.

Zpětná vazba od studentů - základ efektivní výuky

Prezentující/autoři: 
Eva Dvořáková
Prezentující/autoři: 
Martina Kupilíková
Typ vystoupení: 
workshop

Výuka založená na množství otázek může být nejen velmi motivující, ale přináší s sebou i velkou míru poznání. Nezaměňujme kladení otázek s testováním! Přijďte si vyzkoušet, jak hodinu založenou na otázkách připravit, jak je tvořit a jak práci studentů hodnotit. Společně projdeme všechny dostupné typy otázek a zkusíme si i test zpracovávaný vlastním tempem. Při praktické ukázce, která bude zahrnovat otázky z rozličných předmětů, využitete jak tablety a mobilní telefony, tak i dva druhy odpovědních jednotek (tzv.

Quo vadis, praeceptores

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

Každý člověk určitě sní či touží po něčem hezkém, zajímavém, po něčem, co by chtěl v životě zažít. Určitě sní i naši žáci a studenti… Od snu k realitě však někdy vede dlouhá cesta s řadou křižovatek a různých překážek.

E-portfolio - osobní i skupinová prezentace online

Prezentující/autoři: 
Pavlína Hublová
Typ vystoupení: 
workshop

Všichni jsme už alespoň jednou slyšeli o osobních portfoliích. Na některých školách je právě osobní portfolio učitele jedním z východisek pro hodnocení celoroční pedagogické práce. Je také  docela možné, že naši žáci budou v budoucnu spolu se životopisem odevzdávat portfolio svých projektů, prací a úspěchů. A protože to vše bude probíhat v 21. století, je docela pravděpodobné, že budou fyzické desky s papíry nahrazeny internetovým prostředím.

Vzdělávací modul (nejen) v zájmovém a neformálním vzdělávání

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání je elektronický systém, který je určen pro organizaci a realizaci vzdělávacích akcí zájmového a neformálního vzdělávání. Využívat ho mohou v první řadě frekventanti našich vzdělávacích akcí z pohledu běžného uživatele, tedy účastníka vzdělávací akce, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí a dovedností frekventantů, resp.

Syndikovat obsah