Fundraising

Různé možnosti financování ICT, kde lze čerpat, za jakých podmínek, co se komu a odkud podařilo získat, jak na to, jaká jsou pravidla a doporučení pro psaní projektů, EU peníze školám, ...

Nástroje Googlu při řízení projektu

Prezentující/autoři: 
Jiří Sumbal
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v současné době realizujeme několik projektů, do nichž je zapojen poměrně velký počet zaměstnanců, jejichž pracoviště se navíc nacházejí v několika budovách. K tomu, abychom byli schopni tyto projekty efektivně řídit, využíváme celou řadu online nástrojů Googlu, zejména kalendáře a možnosti sdílení dokumentů na Google Disku.

Podíváme se na výhody tohoto řešení a na druhou stranu se upozorníme i na některé slabé stránky této koncepce a na problémy při využívání Google aplikací ve škole.

Nástroje Googlu při řízení projektu

Prezentující/autoři: 
Jiří Sumbal
Typ vystoupení: 
přednáška

Na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v současné době realizujeme několik projektů, do nichž je zapojen poměrně velký počet zaměstnanců, kteří se navíc nacházejí  v několika budovách. K tomu, abychom byli schopni tyto projekty efektivně řídit, využíváme  celou řadu online nástrojů Googlu, zejména kalendáře a možnosti sdílení dokumentů na Google Disku.

Na přednášce popíši výhody tohoto řešení i s konkrétními ukázkami skutečných dokumentů. Na druhou stranu se upozorníme i na některé slabé stránky  a problémy při využívání Google aplikací ve škole.

Experimentální výuka v hodinách chemie, biologie, fyziky a zeměpisu: projekt "Jdeme na to od lesa!" Gymnázia Frýdlant

Prezentující/autoři: 
Lucie Winklerová
Typ vystoupení: 
přednáška

V krátké prezentaci představím unikátní projekt Frýdlantského gymnázia, který se zaměřuje na podporu experimentální výuky v hodinách biologie, chemie, fyziky a zeměpisu. Výuka těchto předmětů (např. nasbíraná data či využití pomůcek) se odráží také např. v hodinách matematiky, angličtiny, ICT či tělocviku

Jaké pomůcky k tomu využíváme: (nejen) experimentální systém Pasco, netbooky, e-learningové prostředí moodle.

V rámci prezentace můžeme diskutovat také zdroje financování pro projekt tohoto typu.

 

Příprava a realizace projektu EU peníze školám

Prezentující/autoři: 
Josef Kyncl
Typ vystoupení: 
přednáška

 

Příspěvek bude zaměřen na popis činností před podáním projektu i v době jeho realizace. Vyplatilo se nám důkladně promyslet, co ve škole chceme realizovat, čeho chceme dosáhnout a podle toho jsme sestavili projekt včetně rozpočtu i projektový tým.

V příspěvku se zaměřím na tyto oblasti:

  • posloupnost kroků
  • rizika,
  • nástrahy přípravy
  • realizace žádostí projektů

Celý projekt je realizován v rámci OPVK, oblast podpory 1.4 EU peníze školám.

Syndikovat obsah