Řízení a administrativa

Aktuálně - Šablony II s ITveSkole.cz

Prezentující/autoři: 
Luděk Heinz
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo MŠMT dotační program Šablony II. V rámci Šablon II je pro  MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ připraveno cca 5.5 miliard Kč.

Navštivte náš seminář, poradíme vám jak efektivně realizovat projekt, předáme vám naše zkušenosti tak, abyste ze Šablon II mohli pro vaši školu získat:

Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Koordinátor digitálního vzdělávání na MŠMT Ivan Pilný představí své plány v této oblasti. Ondřej Neumajer poukáže na poslední zjištění ČŠI ve využívání digitálních technologií ve školách, shrne dosavadní aktivity kolem strategie a zaměří se na ty, které se bezprostředně dotýkají učitelů. Revize rámcových vzdělávacích programů je jen začátek. V příspěvku Daniely Růžičkové se dozvíte, co všechno se v rámci Strategie digitálního vzdělávání připravilo a připravuje na pomoc školám při proměnách kurikula.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

KERNUN Internet Security – Ve škole na internet bezpečně

Prezentující/autoři: 
Jan Mondek
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dokážete nezletilé žáky chránit před škodlivým obsahem na internetu? Přemýšlíte jak nastavit jasná pravidla pro používání internetu ve vaší škole? Návštěva nevhodné stránky, seznámení se s cizím člověkem, nelegální stahování hudby a filmů, to jsou dnes na internetu otázky několika vteřin. Ukážeme si, jak snadno lze nastavit účinná bezpečnostní pravidla pro jednotlivce či skupiny uživatelů, blokovat rizikové stránky, omezit přístup na sociální sítě nebo dočasně povolit například sledování videa. Jiné weby budou vhodné pro žáky 1. stupně, jiné pro žáky 2. stupně a jiné pro středoškoláky.

Informační systémy a příprava Zprávy o realizaci "šablon"

Prezentující/autoři: 
Blanka Kozáková
Typ vystoupení: 
workshop

Projekty "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, resp. MŠ a ZŠ" přináší v oblasti výkaznictví několik úskalí. Ta jsou způsobena různými systémy, do kterých školy vykazují výsledky a výstupy z průběhu realizace projektu. Pro získání zbývajících 40 % dotace je nezbytné úspěšně předložit Zprávu o realizaci č. 1 a mít ji scvhálenu MŠMT.

Interaktivní výuka před 10 lety, dnes a za 10 let – vývoj, zkušenosti a trendy

Prezentující/autoři: 
Pavel Brejcha
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Letos je to 10 let, kdy uvedlo Nakladatelství Fraus na trh první interaktivní učebnici. Dnes s nimi pracuje více než polovina českých škol. Digitální vzdělávací materiály jsou dnes pro učitele i žáky běžnou pomůckou ve výuce. Jak se interaktivní učebnice za deset let proměnily? Na čem v Nakladatelství Fraus pracujeme a co pro Vás připravujeme? Jaké nové pomůcky můžete ve výuce využívat už dnes? Přijďte se inspirovat.

Učitelé sobě: (ne)formální sítě a komunity, kde nacházíme podporu a příležitosti k růstu

Prezentující/autoři: 
Daniel Lessner
Typ vystoupení: 
workshop

Pojďme využít Počítač ve škole k setkání členů nejrůznějších sítí a uskupení, ve kterých si jako učitelé pomáháme s překonáváním těžkostí, sdílíme vlastní i odkoukané osvědčené postupy a podporujeme se v růstu - zpravidla nezávisle na tom, jaké jsou zrovna vyhlášené "šablony" a kolik je stupňů kariérního řádu.

Syndikovat obsah