Anglický jazyk

Jak (ne)pracovat s Wikipedií

Prezentující/autoři: 
Lukáš Jakubík
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen všem zájemcům o Wikipedii, kteří potřebují encyklopedické a vysoce strukturované informace z kterékoliv oblasti vědy a společenského života. Určitě ty články dobře znáte, žáci je citují až příliš rádi, někdy nepřiznaně, někdy tvdohlavě, že to tak přece bylo na Wikipedii. Ukážeme vám, jak s ní (ne)pracovat.

S Ozoboty k informatickému myšlení prakticky

Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop navazuje na přednášku Ozoboti jako jedna z cest k informatickému myšlení. Přijďte si prakticky vyzkoušet vybrané aktivity, kde všude se dá ve výuce různých předmětů Ozobot využít a zda se při „hraní“ s roboty mohou žáci něco naučit a co se vlastně při tom učí? Jsou to jenom fakta? Nebo také důležité kompetence pro 21. století? Co se dá s Ozobotem dělat ve fyzice? Matematice? Zeměpise? Dějepise? Prvouce? Biologii? Jazycích? Nebo třeba ve výtvarné výchově?

Apple Classroom - kontrola nad iPady ve třídě

Prezentující/autoři: 
Natálie Nevřelová
Typ vystoupení: 
workshop

Používáte ve své výuce na tabletech různé aplikace? Začínají vaši žáci s tablety a potřebují pomoc? Chcete mít kontrolu, co vše žáci na iPadech ve výuce dělají? Představíme vám aplikaci Apple Classroom a práci v ní. Zkusíme si jednoduché sdílení mezi žákem a učitelem, zrcadlení žákovských iPadů na tabuli a spouštění aplikací na všech iPadech ve třídě najednou. Vše si můžete prakticky vyzkoušet, jak v roli učitele, tak v roli žáka. Vhodné využití napříč celou školní docházkou. 

Moderní výukové technologie pro rok 2017

Prezentující/autoři: 
Pavel Borovička
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Ani rok 2017 není výjimkou a přináší na poli interaktivních výukových technologií mnoho nového. Jako tradičně jsme navštívili největší evropskou výstavu BETT, která se koná každým rokem v Londýně a "přivezli" jsme si spoustu nových poznatků, o které bychom se s Vámi rádi podělili. Mezi produkty prošly vývojem patří určitě interaktivní dotykové panely, bezdrátové měřicí senzory a jazykové laboratoře. Vývoj se nezastavil ani u software, a tak máme nejen pro "naše" ACTIV učitele po delší době dobrou zprávu.

DiCe - digitální občanství

Prezentující/autoři: 
Martina Kupilíková
Prezentující/autoři: 
Petra Boháčková
Typ vystoupení: 
workshop

Etwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů. V rámci této aktivity vznikl  mezi jednou českou a dvěma italskými školami projekt nazvaný DiCe - digital citizenship. Žáci všech tří škol si navzájem připravují výukové materiály, týkající se právě digitálního občanství. Práce na projektu probíhá v hodinách angličtiny, komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Rozšířená realita - procházka jednotlivými aplikacemi

Prezentující/autoři: 
Bohuslav Hora
Prezentující/autoři: 
Petra Boháčková
Typ vystoupení: 
workshop

Provedeme Vás základními aplikacemi, které využívají rozšířenou realitu. Ukážeme Vám princip rozšířené reality, využití rozšířené reality v běžném životě a její využití ve školním prostředí, v různých školních předmětech. Budete si moci vyzkoušet aplikace z platformy iOS, které jsme za několik let nasbírali, představíme si i aplikace, které jdou napříš platformami - především platforma Android. Ukážeme Vám i vlastní zpracované náměty do vyučovacích hodin i vlastní rozšířenou realitu. Ukážeme si, kde a jak hledat další aplikace.

Tvorba interaktivních testů snadno a rychle

Prezentující/autoři: 
Martin Klimo
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Ukážeme si, jak tvořit interaktivní testy snadno a rychle v programu Alf, kde máte k dispozici 12 typů pestrých úloh. Stejně tak si ukážeme i možnost online testování pro žáky se širokou zpětnou vazbou o parametrech úspěšnosti žáků i jednotlivých úloh. Každý účastník obdrží licenci START zdarma pro tvorbu úloh výběr jedné odpovědi. 

Syndikovat obsah