Člověk a zdraví

Usnadněte žákům budoucnost - psaním všemi deseti (Psaní Hravě)

Prezentující/autoři: 
Lukáš Zídka
Typ vystoupení: 
firemní workshop
Dovednost psaní všemi deseti prsty šetří denně většině lidí spoustu času. Kdo píše méně prsty, je při práci s počítačem výrazně pomalejší. Projekt Psaní Hravě, který učí jednotlivce a žáky psát formou her, má cíl současný stav změnit. 

 

„Cílem je, aby kurz žáka bavil natolik, že si téměř nevšimnou, že se vlastně učí psát všemi deseti.”

S Ozoboty k informatickému myšlení prakticky

Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop navazuje na přednášku Ozoboti jako jedna z cest k informatickému myšlení. Přijďte si prakticky vyzkoušet vybrané aktivity, kde všude se dá ve výuce různých předmětů Ozobot využít a zda se při „hraní“ s roboty mohou žáci něco naučit a co se vlastně při tom učí? Jsou to jenom fakta? Nebo také důležité kompetence pro 21. století? Co se dá s Ozobotem dělat ve fyzice? Matematice? Zeměpise? Dějepise? Prvouce? Biologii? Jazycích? Nebo třeba ve výtvarné výchově?

Měření tepenné pulsové vlny člověka

Prezentující/autoři: 
Bronislav BALEK
Typ vystoupení: 
workshop

Hemodynamické tepenné pulsové vlny člověka vznikají v krevním řečišti jako odezva na srdeční revoluci (plnění – diastola a vyprazdňování – systola srdečních komor krví). Tyto pulsové vlny lze snímat z velkých tepen jako je tepna krční (karotida), vřetenní (radiální), stehenní (femorální) atd. různými způsoby. Jeden z nich je snímání pulsové vlny ultrazvukem pomocí ultrazvukového rychloměru (cévní Doppler) a druhý snímání pulsové vlny opticky pletysmografickým reflexním snímačem. Dle tvaru (morfologie) pulsové vlny, rychlosti této vlny atd.

Digitální technologie a možnosti jejich využití ve školní Tělesné výchově (prezentuje Pavel Palička)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

Současný technologický pokrok přináší stále nové možnosti pro využívání informačně komunikačních technologií (ICT) při podpoře pohybových aktivit a sportu.

Novinky v biofyzikálních experimentech s ISESem i bez

Prezentující/autoři: 
Bronislav BALEK
Typ vystoupení: 
workshop

Internetové školní experimentální studio ISES se mimo fyziku a chemii hodí také pro měření biofyzikálních veličin. V humánní medicíně se tyto veličiny nazývají biosignály, které rozeznáváme elektrické a neelektrické. Nejčastěji snímané elektrické biosignály jsou EKG (elektrická aktivita srdce), EEG (elektrická aktivita mozku), EMG (elektrická aktivita kosterních svalů), EOG (elektrická aktivita okohybných svalů), atd.

Běháme, chodíme, jezdíme - a zaznamenáváme, analyzujeme, sdílíme

Prezentující/autoři: 
Jiří Sumbal
Typ vystoupení: 
přednáška

Cílem přednášky je seznámit posluchače s využitím moderních hardwarových a softwarových prostředků při sportovních aktivitách a také po jejich dokončení. Půjde o sdílení zkušeností z pohledu nás, amatérů, co si rádi zasportujeme, ale také si potom rádi sedneme k počítači a své výkony sledujeme a rozebíráme. V neposlední řadě se také rádi pochlubíme, kde jsme jezdili, kolik jsme uběhli a čeho jsme se zúčastnili. Nepůjde o teoretické poznatky, ale o praktické zkušenosti s konkrétními přístroji, aplikacemi a stránkami.

Videoanalýza pohybové činnosti v hodinách tělesné výchovy (v tréninkové jednotce)

Prezentující/autoři: 
Miloš Okurka
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop se zabývá videoanalýzou pohybové činnosti prostřednictvím dotykového zařízení s aplikací Coach`s eye. Tato aplikace umožňuje natáčet a následně analyzovat pohybovou činnost. Při analýze nabízí možnost zpomaleného přehrávání, posunu po snímcích pomocí setrvačníku, kreslení do videa pomocí elektronické tužky (rovinné útvary, měření úhlů a času), porovnávání dvou videí zároveň pro získání lepší představy o chybách v provedení. Průběh celé analýzy i s komentářem je možné nahrávat a následně odeslat emailem nebo na sdílené úložiště.

Mobilní lékařské přístroje ve škole

Prezentující/autoři: 
Bronislav BALEK
Typ vystoupení: 
přednáška

Mobilní lékařské přístroje ve škole.

Ing. BRONISLAV BALEK,

bbalekatseznam [dot] cz

ABSTRAKT

 

Syndikovat obsah