příspěvek do sborníku

Algoritmizace = „Schopnost řešit problémy?“

Prezentující/autoři: 
Zdeněk Botek
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Algoritmizace = „Schopnost řešit problémy?“

 

Zdeněk Botek, Gymnázium Uherské Hradiště

 

Technická stránka online učebnice informatiky pro gymnázia

Prezentující/autoři: 
Daniel Lessner
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Posledních několik let jsme vyvíjeli a testovali výuku informatiky jako vědy (nikoliv jako ovládání aplikací) na úrovni gymnázia⁠. Takto pojatá výuka informatiky podporuje rozvoj informatického myšlení a zahrnuje témata jako informace⁠, algoritmus⁠⁠, efektivita, umělá inteligence a další.

RESTART – nový začátek pro pedagogy 39 škol

Prezentující/autoři: 
Blanka Kozáková
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Už vice než půl roku realizuje naše organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace spolu se 39 základními a středními školami projekt RESTART reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004 (výzva č. 51 OPVK „Tablety do škol“). Do projektu se s námi kromě škol z Moravskoslezského kraje zapojila také jedna škola z Olomouckého kraje. Díky tomu se nám daří posilovat nadregionální dopad všech činností v projektu.

Autoevaluace v práci učitele

Prezentující/autoři: 
Jiří Štěpán
Prezentující/autoři: 
Blanka Kozáková
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Aby učitel neustrnul ve svém vývoji a mohl svou práci stále zkvalitňovat, neměl by zapomínat na autoevaluaci. V autoevaluaci vidíme možnost, kdy učitel po vlastní diagnostice může pracovat na zlepšení a zefektivnění své pedagogické činnosti. Jedním ze zajímavých způsobů, který významně nenarušuje výuku, je pořízení zvukové či video nahrávky. Učitel se může opakovaně věnovat záznamu a soustředit se na sledovanou problematiku. V rámci realizace projektu RESTART, reg. č.

Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Prezentující/autoři: 
Jiří Sumbal
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Naše škola, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, se ve školním roce 2014/15 účastní projektu "Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku", jehož cílem je vybavit zájemce z řad učitelů tablety iPad a naučit je využít tuto techniku ve výuce. V článku popisuji jednotlivé projektové aktivity a ukazuji možnosti, jak tablet využít jako nástroj učitele. Součástí je i přehled užitečných aplikací pro iPad.

Algoritmizace = „Schopnost řešit problémy?“

Prezentující/autoři: 
Zdeněk Botek
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA každoročně hledá, jak jednoduše a srozumitelně definovat klíčové kompetence, které charakterizují míru úspěchu pedagogického procesu v různých pedagogických systémech. Tradiční čtenářské, matematické a přírodovědné klíčové kompetence nahradila PISA v šetření roku 2012 všeobecnou kompetencí „Jak řešit problémy“.  Jsou to přesně ty kompetence, které máme v našem školním základním kurzu algoritmizace pro střední školy?

Prezi nejen v hodinách Základů společenských věd

Prezentující/autoři: 
Vanda Vaníčková
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Názornost jako jednu z klíčových didaktických zásad není třeba obhajovat ani v dnešní době. I přesto by se měl pohled na ni změnit. Z vlastní zkušenosti studenta a učitele na různých stupních škol potvrzuji, že je třeba aktualizovat prostředky, které k názorným příkladům učitelé používají. Mnohým tématům postačí křída, tabule či letitý model, jiná, zejména témata reflektující vývoj světa, naopak vybízejí k zapojení moderních technických trendů. Do této kategorie spadá prezentační software Prezi.

Využití mobilní počítačové učebny ve výuce zeměpisu

Prezentující/autoři: 
Gabriela Petříková
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Místní region či místní krajina jsou nedílnou součástí jak základního, tak středoškolského geografického vzdělávání. Jejich studium vyžaduje komplexní přístup a neobejde se bez terénního průzkumu. Výsledkem je množství dat, které lze snadno třídit a vyhodnocovat s pomocí moderních informačních technologií.

Hry ve výuce

Prezentující/autoři: 
Veronika Hnojská
Typ vystoupení: 
příspěvek do sborníku

Zařazení her do výuky přispívá k udžení pozornosti žáků. Ve škole je kladen důraz na žáky, aby dokázali diskutovat a kreativně myslet. Pedagogové mají jedinečnou možnost vést a motivovat žáky pro jejich další rozvoj. Protože je herní prostředí žákům v dnešní době vlastní, mohou jej jednoduše využít pedagogové ve své výuce. Představovaný portál GlassLab je vhodný pro pedagogy, kteří si zde na základě e-mailové adresy vytvoří vlastní třídu, do které si přidají své žáky. Žáci na tomto portále mohou hrát nejrůznější hry vhodné do výuky mnoha předmětů.

Syndikovat obsah