Člověk a příroda

Quirkboti - brčkoboti

Prezentující/autoři: 
Miluše Sedláčková
Prezentující/autoři: 
Ludmila Brestičová
Typ vystoupení: 
workshop

Quirkbot je robotická stavebnice ze Švédska.

Skládá se ze dvou sad brček a sady spojovacích prvků - lze vytvářet geometrické tvary a předvádět např. mostní konstrukce - bez jakéhokoli programování.

Vlastní (nejen) slepé mapy rychle, jednoduše a přesně podle vašich představ

Prezentující/autoři: 
Miloš Bukáček
Typ vystoupení: 
workshop

Najít tu správnou slepou mapu mezi stovkami různých internetových zdrojů je mnohdy pěkný oříšek. Jednou je moc podrobná, jindy zase příliš jednoduchá a když už si vyberete podle vašich představ, stejně v ní dva objekty, které se měli vaši žáci naučit, chybí.

Rozvoj ICT a přírodních věd s využitím EU Projektů

Prezentující/autoři: 
Tomáš Bartoníček
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Přemýšlíte, jak zvýšit u žáků motivaci, jak je aktivně zapojit do výuky, jak rozvíjet jejich přirozenou tvořivost a zdravý selský rozum? Přijďte si vyzkoušet možnosti výukových stavebnic a možnosti zapojení prvků badatelsky orientované výuky do běžných vyučovacích hodin.

Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

Jak (ne)pracovat s Wikipedií

Prezentující/autoři: 
Lukáš Jakubík
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen všem zájemcům o Wikipedii, kteří potřebují encyklopedické a vysoce strukturované informace z kterékoliv oblasti vědy a společenského života. Určitě ty články dobře znáte, žáci je citují až příliš rádi, někdy nepřiznaně, někdy tvdohlavě, že to tak přece bylo na Wikipedii. Ukážeme vám, jak s ní (ne)pracovat.

LEGO® Education k podpoře výuky s využitím ICT

Prezentující/autoři: 
Monika Vrbová
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

 LEGO Education je vzdělávací divizí dánské společnosti LEGO Group, která na základě moderních poznatků o učení nabízí soubory učebních pomůcek k podpoře organizované výchovy a vzdělávání od předškolního věku po starší školní věk. Podpora směřuje prakticky do všech oblastí rozvoje dítěte od sociální oblasti, rozvoje kreativity, gramotnosti, matematických dovedností až po vědu a techniku.

STE(A)M výuka na platformě MakeBlock prakticky

Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Prezentující/autoři: 
Oldřich Horáček
Typ vystoupení: 
workshop

Praktické seznámení s platformou Makeblock (http://store.makeblock.com/stem-education), která představuje zajímavý a cenově dostupný způsob, jak ve školách podpořit badatelsky orientovanou STE(A)M výuku nebo se hravou formou naučit základy programování a tvoření interaktivních projektů. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší práci s vybraným projektem, obrázkové programování nebo vytvoření vlastního projektu.

Každé dítě by mělo mít svého robota

Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Prezentující/autoři: 
Oldřich Horáček
Typ vystoupení: 
přednáška

Proč? Protože chceme podporovat v každém dítěti vynálezce a dopřát dětem zhmotňovat jejich nápady a vize. K tomu se hodí nějaká robotická stavebnice podporující jak badatelsky orientovanou, tak STE(A)M (věda - technologie - inženýrství - (umění) - matematika) výuku, rozvoj informatického myšlení i kompetencí pro 21. století - napříč předměty již na prvním stupni ZŠ.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

Syndikovat obsah