Přijatá vystoupení Počítač ve škole 2020

Název Prezentující/autoři Typ
Možnosti zapojení škol do mezinárodních aktivit: Erasmus+ a eTwinning Mgr. Martina Kupilíková přednáška
Atlas od Mapy.cz S Atlasem on-line kolem světa Ivana Pechová, Daniel Pražák workshop
Web oPocitacich.cz oPocitacich.cz - hybridní učebnice digitálních technologií podle RVP INF2020 Ing. Pavel Roubal workshop
Vzorová lekce aktivní STEM výuky s tématem Kvalita vnitřního klimatu (pátek dopoledne) Ing. Alan Fabik firemní workshop
Aktivní STEM výuka pomocí IoT projektů HARDWARIO Ing. Alan Fabik firemní přednáška
TOGlic - super aktivity pro nezapomenutelné hodiny Týmová výuka s tablety - praktické ukázky aktivit Petr Slípek firemní workshop
Snímače biosignálů lékařských přístrojů Ing. Bronislav BALEK workshop
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Brně Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Ing. Bronislav BALEK přednáška
Digitální vize školy aneb příklady z DigiKoalice inspirují Mgr. Petr Naske přednáška
Gramotnosti.PRO Digitálně napříč předměty - jak na to a kde hledat inspiraci Mgr. Petr Naske, Ing. Eva Fanfulová workshop
Revize ICT kurikula 2020 Mgr. Daniela Růžičková přednáška
Procvičování angličtiny hravě a efektivně s Umíme anglicky Miroslav Mráz workshop
3D tisk a podpora polytechnické výuky a podnikavosti Miroslav Mráz přednáška
3D tisk při výuce chemie? Tomáš Feltl workshop
Prusa Research: Modelujeme a tiskneme 3D město - využití 3D tisku při kolektivní práci ve třídě (pro mírně pokročilé) Pavel Pelčák firemní workshop
Použití pojmové mapy ve výuce. Pojmové a myšlenkové mapy ve výuce s free aplikací ContextMinds RNDr. Jozef Dudáš, CSc. firemní přednáška
Objevte nový rozměr výukových materiálů Mgr. Radko Pöschl, Mgr. Kateřina Suchá firemní přednáška
Vyzkoušejte si tvorbu online výukových materiálů Ing. Lenka Janáčková, Bc. Lucie Vajnerová firemní workshop
Podpořte digitální výuku a pojďte s námi učit online Mgr. Radko Pöschl, Mgr. Kateřina Suchá firemní přednáška
Základy programování s Ozoboty (bez barevných fix!) – živě a prakticky Libor Švejda workshop