Přijatá vystoupení Počítač ve škole 2020

Název Seřadit sestupně Prezentující/autoři Typ
Bádáme - Přírodní vědy s iPadem Mgr. Natálie Nevřelová, Mgr. Miroslava Bartusková workshop
Základy programování s Ozoboty (bez barevných fix!) – živě a prakticky Libor Švejda workshop
3D tisk a podpora polytechnické výuky a podnikavosti Miroslav Mráz přednáška
3D tisk při výuce chemie? Tomáš Feltl workshop
3D tisk ve škole Bc. Daniel Šín workshop
3D tisk ve školních projektech správce obsahu přednáška
Aktivní STEM výuka pomocí IoT projektů HARDWARIO Ing. Alan Fabik firemní přednáška
Animace ve výuce cizích jazyků Mgr. et Bc. Libor KlubalPh.D., Barbora Meskařová workshop
Apple Třída - jak efektivně ovládat žákovské tablety při výuce Mgr. et Bc. Libor KlubalPh.D., Barbora Meskařová workshop
AR výuka správce obsahu workshop
Bádáme s robotem Sphero Mgr. et Bc. Libor KlubalPh.D., Barbora Meskařová workshop
Because the daily news are not enough to know about the world aneb Náš svět v datech Mgr. Miloš Bukáček přednáška
Bezpečnost především. A pro ajťáky dvojnásob Microsoft Partneři ve vzdělávání firemní přednáška
Bezpečnost sítě a počítačových učeben na školách - přednášející Ing. Petr Nepustil Lenka Kopčová firemní přednáška
Blokové programování ve výuce nejen matematiky Mgr. Jan Schreier workshop
Chytrá města nejsou jen o technologiích správce obsahu přednáška
Roboti na Půdě Městské knihovny Polička Co se skrývá na Půdě? Hana Šandová, Tomáš Feltl přednáška
Datová Lhota Datová Lhota: Animovaný seriál pro děti z 1. stupně o fungování počítačů a internetu doc. Mgr. Cyril BromPh.D. přednáška
Diagnostická laboratoř čtení ReadLab Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. firemní přednáška
Gramotnosti.PRO Digitálně napříč předměty - jak na to a kde hledat inspiraci Mgr. Petr Naske, Ing. Eva Fanfulová workshop