2020

Zpestřete žákům výuku pomocí online výukových kurzů Red Monster

Hledáte výukový materiál, který Vám pomůže udržet pozornost žáků, a papírová učebnice Vám už nestačí? Jste nadšený učitel nebo učitelka, kteří rádi využívají při výuce informační technologie? Oceníte nástroj, který Vám usnadní přípravu na hodinu, kdy máte například nečekaně suplovat a to i v předmětu, který sami běžně neučíte?

Mediální výchova v praxi (prezentuje Radko Sáblík a studenti)

Na Smíchovské SPŠ vznikl unikátní projekt Mediální dům Preslova. Jde o vlastní mediální dům, jehož obsah tvoří výhradně studenti, a také ho výhradně studenti řídí. Mediální dům Preslova spolupracuje s MŠMT na propagaci Strategie 2030+. Zároveň se na Smíchovské SPŠ místo předmětu Výpočetní technika vyučuje v prvním a druhém ročníku předmět Prezentační dovednosti, kde se neučí studenti používat programy, ale využívat programy. Proto musí vytvořit reportáž, rozhovor, motivační dopis apod., a to samé poté i za pomoci videa.

Jak motivovat studenty a zapojit je do chodu školy? (prezentuje Radko Sáblík a studenti)

Aktivní studenti na Smíchovské SPŠ mají možnost ovlivňovat dění na škole, u kulatých stolů spolu s učiteli a absolventy tvořit vize školy, zastupovat školu v jednání se sociálními partnery v České republice i v zahraničí. Také mohou vytvářet své projekty, sestavovat si k tomu týmy, ty vést. Nebo zakládat při škole Startupy. Na Smíchovské SPŠ vzniklo například vývojářské Studio 301 a vývojářské Studio 301 s.r.o, ale také vlastní Mediální dům Preslova, který mimo jiné spolupracuje s MŠMT na propagaci Strategie 2030+.

Moderních technologií a IoT se není třeba bát (prezentuje Jan Tesař a studenti)

Praktická ukázka IoT technologií. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet si práci se senzory, bezdrátovou síti pro zařízení Internetu věcí, zobrazování dat a další práci s daty. Dozví se zajímavá fakta o SmartHome a SmartCity konceptech. Vše v hravé formě. Pro účast nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti s IoT. 

 

Chytrá města nejsou jen o technologiích (prezentuje Jan Tesař)

Internet věcí, IoT, propojuje zařízení denní potřeby, které spolu komunikují a vzájemně se ovlivňují. Mluví se o chytrých domech a chytrých městech, a mnozí za tím vidí především uplatnění moderních technologií. Skutečná města budoucnosti, chytrá města, však jsou o něčem jiném. Mají lidem poskytovat potřebné informace pro jejich kvalitní rozhodování na základě faktů, nikoli emocí, navrhovat optimální řešení problémů, dělat město efektivnější a komfortnější. Jak tedy může vypadat život za nepříliš dlouhou dobu?  

 

Virtuální realita dokáže ošálit naše smysly i vzbudit naše emoce (prezentuje Radko Sáblík a studenti)

Návštěvníci workshopu si budou moci tvrzení v jeho názvu ověřit na vlastní kůži. Budou moci uskutečnit virtuální prohlídku koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau, pevnosti Terezín kolem roku 1800, podívat se na další aplikace, vzniklé ve Smíchovské SPŠ. Také si budou moci vyzkoušet, zda se dokáží projít po prkně, vysunutém nad mrakodrapem, a byť ví, že stojí na zemi, zda o tom dokáží přesvědčit i svůj mozek.  

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík a studenti, Smíchovská střední průmyslová škola

Virtuální realita vyvolá emoce a osloví studenty lépe než suchý výklad učitele (prezentuje Radko Sáblík)

Na Smíchovské SPŠ vznikl unikátní projekt, kterým je virtuální prohlídka koncentračních táborů v Osvětimi, konkrétně Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Uživatel této aplikace se ocitá uprostřed hrůzného místa, může spatřit nejen objekty, ale i typické scény, které se k tomuto místu váží. Jeden z pedagogů Karlovy University virtuální prohlídku popsal slovy: „Pět minut v modelu vydá za pět hodin četby.“ Jak tedy vhodně využít virtuální reality pro vzbuzení zájmu studentů a pro přiblížení takových témat, jakými je třeba právě holocaust?

 

AR výuka (prezentuje Radko Sáblík a studenti Smíchovské SPŠ)

Již studenti střední školy, konkrétně Smíchovské SPŠ, dokáží vytvořit tak zvané „Harry Potterovské noviny“, kdy jsou schopni vymodelovat jakýkoli předmět, obrázek i scenérii a přes mobilní aplikaci a rozšířenou realitu mu vdechnout život. Mají vytvořen odkaz s názvem „AR výuka“, kde jsou ukázky toho, jak by bylo možné využít mobilní telefony ve výuce. Vysvětlí a ukáží, jak se dá takový obsah vyrobit i použít. Účastníci workshopu si vše budou moci sami vyzkoušet. 

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík a studenti, Smíchovská střední průmyslová škola

Zakazovat mobilní telefony nebo je raději využít k větší názornosti výuky? (prezentuje Radko Sáblík)

Nejen v České republice se často diskutuje o mobilních telefonech na školách, mnohé školy je přímo zakazují, byť Česká školní inspekce vydala opačné stanovisko. Přitom však mobilní telefon může být výborným pomocníkem pro větší názornost a atraktivitu výuky, a to nejen jako zdroj informací, ale i za využití rozšířené reality. V rámci aplikace v mobilu ožívají vymodelované obrázky, obrázky ve 2D se mění v obrazy ve 3D a předměty se mohou pohybovat.

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola