2020

Procvičování angličtiny hravě a efektivně s Umíme anglicky

Jako učitel angličtiny jsem hledal zdroj pro procvičování jazyka, který bude děti bavit a zároveň se v něm něco skutečně naučí. Chtěl jsem také ušetřit čas při přípravě hodin, hodnocení, mít průběžný přehled o znalostech svých žáků, vědět, kde nejvíc dělají chyby a co nejvíce individualizovat výuku. Našel jsem. A rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s online systémem Umíme anglicky, ve kterém si prakticky ukážeme:

3D tisk a podpora polytechnické výuky a podnikavosti

V této přednášce si řekneme o:

  • vizi fyzikálních a digitálních center Elixíru do škol jako míst pro získání smysluplné inspirace do výuky
  • nabídce workshopů v centrech, která jsou nově vybavena 3D tiskárnami vhodnými pro podporu polytechnické výuky, podnikavosti a kreativity žáků
  • modelu 3D tiskárny eDee a jejich základních parametrech, ukážeme si konkrétní tipy do výuky, včetně metodik

Přednášku povede Ing. Miroslav Mráz, učitel informatiky, vedoucí DIGI centra a LEGO inovačního studia při ZŠ Labyrinth Brno. 

Komplexní řešení 3D tisku pro školní prostředí a zkušenosti z Gymnázia Polička

Ve Y Softu již 19 let pomáháme firmám, nadnárodním korporacím, ale i školám s řízením tiskáren, snižováním nákladů na tisk a zabezpečením dokumentů. Naše zkušenosti s papírovým tiskem jsme před pár lety přenesli i do světa 3D tisku. Naše přednáška Vám představí YSoft be3D eDee – kompletní řešení pro 3D tisk ve školách, které na českém trhu dodává a servisuje Konica Minolta. Uzavřená tisková komora, autentizační systém, platby a ucelená správa tisku jsou hlavní výhody řešení, které dnes školám usnadňuje zapojení 3D tisku do výuky.

3D tisk při výuce chemie?

Při výuce nám dnes pomáhá celá řada digitálních technologií. Jednou technologií s velkým potenciálem je 3D tisk. Díky 3D tisku můžeme žáků přiblížit celou řadu těžko představitelných věcí, a to napříč předměty. Také v chemii se nám nabízí výhody 3D tisku a 3D tištěných výukových pomůcek. V rámci tohoto workshopu budete mít možnost seznámit se s několika konkrétními příklady, jak může učitel 3D tisk v chemii uchopit. V roli žáků si sami vyzkoušíte, jak může vypadat výuka některých chemických témat, která bývají problematická nejen na „představivost“ žáků.

Prusa Research: Modelujeme a tiskneme 3D město - využití 3D tisku při kolektivní práci ve třídě (pro mírně pokročilé)

Cílem projektu, kterým do naší sbírky přispěli učitelé ze základní školy v Kunraticích, je společně vytvořit malý 3D model města. Studenti si přitom procvičí základní funkce programu Tinkercad a správný odhad velikosti a proporcí při 3D modelování. Zároveň si uvědomí některé limity 3D tisku, co se týče minimální tisknutelné velikosti a tzv. převisů. 

Během workshopu zároveň získáte inspiraci pro vlastní 3D tiskové projekty, a také kompletní učební materiály k využití při vyučování.

Pojmové a myšlenkové mapy ve výuce s free aplikací ContextMinds

Pojmové a myšlenkové mapy patří mezi nové trendy ve vzdělávání. K čemu slouží a čím se liší? Je pravda, že jsou přínosné i pro žáky s poruchou pozornosti nebo je to jen další rozptýlení od poctivé výuky? Během naší přednášky zodpovíme všechny tyto otázky. Také si vysvětlíme, proč má smysl snažit se učit v souvislostech a jak k tomu mohou pojmové mapy pomoci. Ukážeme si rychlou tvorbu map ve volně dostupném programu ContextMinds. Na závěr rozebereme způsoby použití pojmových map ve výuce a jak do jejich tvorby zapojit i studenty.

Objevte nový rozměr výukových materiálů

Ve spolupráci s učiteli z celé České republiky, odborníky z praxe a obecně s "nadšenci pro věc" vytváříme online výukové materiály. Jejich obsah se věnuje různým problematikám a zaměřuje se na různé cílové skupiny (základní, střední a vysoké školy; firmy, organizace; i širokou veřejnost), což pochopitelně vyžaduje specifický přístup ke zpracování daného obsahu. Jinak probíráme znalosti z dějepisu, jinak učíme metodice klavírní hry, jiným způsobem lidi připravíme v kurzu kapitánských zkoušek nebo proškolíme zaměstnance firem v problematice GDPR.

Vyzkoušejte si tvorbu online výukových materiálů a zkuste přitom i něco vyhrát :)

Obsah online výukových kurzů Red Monster (www.redmonster.cz) vytváříme s učiteli z celé České republiky – jak jinak než online :). Přijďte si vyzkoušet, jak je to s pomocí aplikace uuCourseKit přes internet jednoduché. Společně si ukážeme, jak aplikace vypadá ve studijním i administračním prostředí. Naučíte se vytvářet otázky a výukové kartičky. Poznáte principy, na kterých stavíme samotnou výukovost a motivaci k učení. Dozvíte se, které funkčnosti aplikace si učitelé nejvíce oblíbili.

Základy programování s Ozoboty (bez barevných fix!) – živě a prakticky

Na workshopu Vás seznámím s Ozoboty a jejich vývojovým prostředím OzoBlockly, které jsou jedním z nejnázornějších pomůcek pro pochopení základních principů programování. Těmito principy, se kterými neustále operují i profesionální programátoři, jsou posloupnosti příkazů, cykly, podmínky, práce s proměnnými a práce s funkcemi.