2019

Datová žurnalistika jako škola (prezentuje Petr Kočí, datový novinář) (PVS14)

Nejprve v Hospodářských novinách, pak v Českém rozhlasu. Už šest let každý den v praxi zkoušíme, jestli je jednodušší naučit novináře programovat nebo programátora veřejně vystupovat, mluvit s lidmi a psát. Co jsme se za tu dobu naučili o počítačích, o mediálním provozu, o dostupnosti a kvalitě veřejných dat i nástrojů, které se nabízejí pro jejich zpracování? Jaké jsou výsledky naší práce a co z ní by se dalo použít ve výuce? A co bychom si přáli, aby nám řekl učitel informatiky, kdybychom měli možnost vrátit se do školy?

 

Dvacet minut, které změní váš názor na svět

Války, násilí, přírodní katastrofy, katastrofy způsobené člověkem, korupce. Celkově je na tom svět špatně a máte pocit, že se vše jen pořád zhoršuje, že? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do ještě větší chudoby, počet chudých se neustále zvyšuje a pokud se nestane něco zásadního, brzy vyčerpáme všechny přírodní zdroje. Ano, to je obraz, který většina západní populace vidí v médích a nosí ve své hlavě.

Aktivity MŠMT na podporu informatického myšlení a digitální gramotnosti (prezentuje Jaroslav Faltýn, MŠMT) (PVS1)

Příspěvek představí pokusná ověřování podpory rozvoje informatického myšlení žáků a digitální gramotnosti žáků vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále možnosti revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s ohledem na vhodné začlenění rozvoje informatického myšlení žáků a práce s digitálními technologiemi do závazných cílů a obsahů vzdělávání a představeny budou úspěchy a aktivity realizované Strategie digitálního vzdělávání, jako napříkla

Snímače tlaku tekutin

Snímačů tlaku tekutin (plynů a kapalin)  je velké množství. Zmínka bude o snímačích, které bude možno na přednášce ukázat. Především se jedná o snímač měření krevního tlaku přímou metodou IBP (Invasive Blood Pressure), který je používán v lékařství při operacích srdce nebo na jednotkách intenzivní péče. Připojuje se k multifunkčnímu pacientskému kardiomonitoru. Lze jej také využít pro měření tlaku plynu a kapalin s počítačovým měřícím systémem ISES (Inteligentní školní experimentální systém) pro přírodovědné experimenty ve školách.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

V Brně se buduje sedmi podlažní Simulační centrum (SIMU) Lékařské fakulty Masarykovi univerzity. SIMU poskytne  budoucím lékařům rozvinuté praktické dovednosti již během studia Lékařské fakulty oborů Všeobecné a Zubní lékařství. Budova SIMU bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, jednotky intenzivní péče, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace až po standardní nemocniční pokoje.

elektronické Europass-dodatky k osvědčení

Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy.

Deskové programování Narai (aneb Scratch na stole)

Znáte blokové programování Scratch nebo Block Editor? Nemáte se třídou k dispozici počítačovou učebnu? Přijďte si vyzkoušet "on board" programování z papírových kartiček. Žákům rozdáte sadu příkazů a fragmentů kódu, zadání napíšete na tabuli a můžou začít. Až budou mít program poskládaný, načtou jej pomocí aplikace do mobilního telefonu (čím víc mobilů ve třídě, tím lépe - každý jej ale mít rozhodně nemusí), aplikace jim jejich program otestuje, vyhodnotí a provede. Po stáhnutí aplikace do mobilu už není potřeba ani internet.

Vytvořte příspěvek do sborníku

Tradičním výstupem konference Počítač ve škole je elektronický sborník příspěvků. Neváhejte a pochlubte se ostatním s vašimi zkušenostmi, metodickými návody či pracovními listy. Téma není nijak omezeno, rádi zveřejníme všechny inspirativní příspěvky.

Podrobnosti a šablonu pro příspěvek najdete v sekci Pro autory/Příspěvek do sborníku. Všechny příspěvky jsou honorovány.