2019

Projekt Missing Maps

Různá neštěstí a katastrofy každoročně zabijí téměř 100 000 a postihnou nebo vyženou z domovů okolo 200 milionů lidí po celém světě. Spousta takto postižených míst doslova chybí na mapách. Lidem, kteří jsou připraveni rychle poskytovat pomoc na místě, tak scházejí informace při důležitém rozhodování o poskytnutí pomoci. Missing Maps je otevřený, společně vytvářený projekt, ve kterém můžete pomoci zmapovat místa, kde se humanitární organizace snaží uspokojit potřeby lidí v nouzi. A my si během workshopu společně ukážeme, jak taková místa dostat na mapu!

(Prezentuje Jakub Axman)

Build your own robot (prezentuje Camilo Parra Palacio) (PVS21)

Camilo is a Product Design Engineer and the Founder of Otto DIY. After 5 years of working in China he has recently moved to the Czech Republic. He has been designing different inflatable products while at the same time creating robots.

Otto is a robot that anyone can make. Otto started 3 years ago as a fully open source passion driven project, with the goal of making robotics education accessible to everyone and inspiring robot builders around the world to be creative while having fun. The international community of Otto builders has been growing ever since.

 

Lékaři bez hranic a projekt Missing Maps (prezentuje Dušan Mach) (PVS15)

Lékaři bez hranic (MSF) jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním, nebo obětem ozbrojených konfliktů. A  to vše bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a náboženské, nebo politické přesvědčení. Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost.

VBA jako nástroj tvorby vlastních funkcí pro zkvalitnění výstupu v MS Excel

V prostředí MS Excel se data, čas od času, importují ze souboru s jiným datovým formátem (txt, csv) do výchozího formátu sešitu aplikace MS Excel (xlsx). Může však nastat situace, kdy díky nekonzistentnímu importu dat vznikne problém, který může mít pro uživatele fatální následky. Problém spočívá v tom, že některá data mohou mít v importovaném souboru jiný datový formát, než je očekáván na výstupu. Interní funkce MS Excel pro matematické operace v některých případech ignorují hodnoty buněk, které nejsou číselné a do výpočtu funkce, prostřednictvím svých argumentů,  nevstupují.