2019

Survey123 – jak na sběr (nejen) prostorových dat v terénu

Workshop volně navazuje na předchozí semináře představující práci s ArcGIS Online. Cílem je představit jednoduchou a užitečnou platformu pro komunikaci s veřejností, rodiči, ale i nástroj pro sběr prostorových informací v terénu. To vše totiž umožňuje aplikace Survey 123 (součástí ArcGIS Online). Aplikace umožňuje vytvářet, spravovat a publikovat formuláře, které mohou, ale i nemusí zahrnovat prostorovou informaci. Tyto formuláře lze využít například při sběru dat v terénu (mobiliář, zeleň) či pro získání zpětné vazby.

Prezentuje Jana Košábková.

Možnosti využití systému MATLAB na středních a základních školách

MATLAB je integrované prostředí pro vědecko-technické výpočty a simulace. Ačkoli se jedná o rozsáhlý a vysoce profesionální nástroj, využívat některé z možností systému MATLAB zvládnou již studenti středních škol nebo děti na druhém stupni základních škol. Příspěvek představí příklady využití programu MATLAB jako nástroje pro podporu výuky technicky a přírodovědně zaměřených předmětů, k nimž patří informatika, programování (včetně programování low-cost hardwaru), robotika, mechatronika, fyzika, matematika a další.

Kreativní práce s fotografií jako atraktivní způsob rozvoje osobnosti žáků s využitím moderní technologií

Život v moderní společnosti je úzce spojen s (digitální) fotografií. Provází nás, spolu s (digitálním) videem, jako způsob záznamu našich vzpomínek, ale také jako významný výrazový prostředek na sociálních sítích i v on-line médiích. A protože téměř každé dítě má již relativně od útlého věku telefon nebo tablet, nepochybně je fotografie tématem, které je vhodné obsáhnout ve školní výuce. Obvykle se této role na školách zhostí učitelé informatiky, kteří mají k digitálních technologiím většinou o něco blíže než jejich umělecky založení kolegové.

Informatika s Alexandrou a Alexom - ako učiť informatiku kvalitne i zábavne zároveň

Naša firma Akadémia Alexandra, s.r.o. už 5 rokov prináša na slovenský trh elektronické učebnice informatiky Informatika s Alexandru a Alexom pre 2. - 8. ročník ZŠ. Na základe prejaveného záujmu sme sa rozhodli prispôsobiť naše učebnice aj českému trhu a ponúknuť ich od šk. roka 2019/20 českým školám. V príspevku vám predstavíme, čím sú naše učebnice jedinečné a čo máme pre najbližší školský rok pre vašich žiakov pripravené. Ukážeme vám didaktickú prepracovanosť úloh ale aj to, že s našimi učebnicami sa určite na hodinách nebudete nudiť.

IKT UČEBNA 21. STOLETÍ - SINO ZEROclient v praxi (dopoledne)

Připravili jsme pro Vás ukázku učebny informatiky, kde se můžete přesvědčit o výhodách využití virtuálních pracovních stanic. Nejde jen o snížení provozních nákladů, jednoduchou údržbu / provoz, vytváření zdravějších tříd, ale hlavně o zvýšení kvality výuky. Workshop Vás provede modelovou hodinou a ukáže jakým směrem se ubírají moderní technologie. Ať už z pozice žáka a jeho pracovního prostoru, a nebo pozice učitele použitím některých funkcí unikátního řešení SINO ZEROclient, které umožňují mít všechny studenty pod dohledem.

Europass - dodatek k osvědčení

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz.

Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy.

On-line podpora pro učitele (Green Wheels a Europass)

Národní ústav pro vzdělávání je zapojen do mezinárodního projektu Green Wheels, v jehož rámci vznikla celá řada on-line inovativních materiálů a podkladů pro výuku v oblasti údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel. Vytvořené materiály byly přeloženy do češtiny a pilotně ověřeny ve výuce na Střední škole automobilní Holice, a to jak ve třídách, tak ve školních dílnách.