2019

Jak na vektorovou grafiku pomocí Inkscape

S rostoucí potřebou digitálních a vizuálních materiálů ve výuce je na učitele kladen nárok takové materiály rychle vytvářet podle stávající potřeby. Pro tyto účely je důležité mít nástroj, který je lehce dostupný, příjemně ovladatelný a který umožnuje snadné grafické úpravy. Všechny tyto požadavky splňuje vektorový editor Inkscape, který je zdarma dostupný na adrese www.inkscape.org.

Ozoboti ve výuce programování

Robůtci Ozoboti se v poslední době ve velkém zabydlují v našich školách hlavně díky své jednoduchosti. Přináší do výuky nové možnosti týmové práce, prostřednictvím fixek a barevných kódů umožňují žákům a studentům řešit problémové úlohy – hledat vhodné řešení dané úlohy a nad zvoleným řešením diskutovat.

Digitální portfolio žáků

Používáte ve své výuce na tabletech různé aplikace? Přemýšlíte jak jednotlivé výstupy zachovat? Vytvořte svým žákům jejich vlastní digitální portfolio. V jednoduchém a přehledném prostředí nabízí tuto možnost aplikace Seesaw, ve které lze ukládat různé druhy interaktivního materiálu a to napříč předměty a ročníky. Ukážeme si jak digitální portfolio vytvořit, zapsat žáky, spravovat jeho obsah, dál jej sdílet, jak komunikovat s rodiči, jak budovat dovednosti pro 21. století prostřednictvím appsmashingu. Seznámíme Vás také s novinkami v aplikaci Seesaw a ClassDojo.

Digitální kompetence učitele dle DigCompEdu

Workshop nabízí účastníkům seznámit se formou skupinové práce s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. DigCompEdu je nový rámec digitálních kompetencí učitele, s jehož využitím počítá MŠMT ve vzdělávací politice státu.

Nejlepší robot na světě

Saúdská Arábie se stala zcela první zemí, která udělila občanství robotovi. Umělá inteligence s vlastním tělem jménem Sophia se stala plnohodnotným občanem země na Arabském poloostrově. Cílem je propagovat Saúdskou Arábii jako zemi, kde mohou společnosti plně a bezproblémově vyvíjet různé typy umělé inteligence. Vše se ohlásilo na tiskové konferenci v Rijádu, hlavním městě země a je jasné, že Sophia není obyčejným robotem.

Zahájena registrace účastníků na konferenci Počítač ve škole 2019!

Od 11. února 2019 se můžete registrovat na letošní ročník konference Počítač ve škole! Těšíme se na Vás opět po roce od 16. do 18. dubna 2019 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě.

Více informací o tematickém zaměření letošního ročníku konference najdete v sekci Program. 

Příspěvek do sborníku

Příspěvek do sborníku konference Počítač ve škole

Ke své přednášce by měl prezentující vytvořit také příspěvek do sborníku. Příspěvek do sborníku lze odevzdat i v případě, že na konferenci aktivně nevystupujete (nevedete přednášku ani workshop). Také v případě, že se konference neúčastníte, rádi přijmeme váš příspěvek do sborníku.

Jak odevzdat příspěvek do sborníku?

Příspěvky vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky).