2019

Ozobotíme

Ozobot je malý dostupný robůtek, jehož programování zvládnou i ti nejmenší žáci. V pokročilejší formě s ním lze pracovat přes tablet, ale v základu si vystačíte se sadou barevných fixů a papírem. Na workshopu si budete moci vyzkoušet obě varianty. Budeme si tedy hrát s Ozobotem a zároveň se učit programovat, plnit zadané úkoly.

Tvořím výukové filmy

Výukové videa se hodí snad do všech hodin a učiteli se vždy nepodaří najít to pravé. Není vůbec složité takové vlastní video vytvořit. Chce to jen nápad, iPad a pár aplikací.

Propojením různých aplikaci si sami žáci mohou vytvořit řadu výukových videí. Práce je bude velmi bavit a přinese jim hlubší porozumění tématiky. V hlavní roli představíme aplikace Green Screen, Chatter Pix, iMovie, StopMotion a další. Aplikace jsou velmi intuitivní, práce s nimi není složitá a zvládnou ji i žáci na 1.stupni ZŠ. 

Programujeme Dash and Dot

Roboti v matematice, pracovních činnostech, ale i v hudební či výtvarné výchově aneb programování hrou napříč věkem i předměty. Na workshopu si vyzkoušíte prakticky jak je to snadné a zábavné. Vše dostanete zapůjčeno. Robot Dash je milé stvoření s příjemným hlasem, se kterým lze zažít spoustu radosti a zkušeností v blokovém programování. Po zvládnutí programování lze úkoly zařadit vhodným zadáním do dalších předmětů. S možnými doplňky je vhodný do hudební výchovy - hraje na xylofon, s připevněným fixem zase do výtvarné výchovy či matematiky.

Programování robotů LEGO Mindstorms EV3 pomocí NXC - část II

Workshop „Programování robotů LEGO Mindstorms EV3 pomocí NXC„ je určen zejména pro učitele základních a středních škol, kteří by se chtěli seznámit nebo zdokonalit v používání stavebnic LEGO MINDSTORMS EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Workshop bude rozdělen na dvě části. V první i druhé části workshopu se budou řešit jednoduché úlohy. Předpokládáme týmy po dvou až třech učitelích (maximálně 6-8 týmů). Více informací na www.robosoutez.cz v sekci POČÍTAČ VE ŠKOLE.

Programování robotů LEGO Mindstorms EV3 pomocí NXC

Workshop „Programování robotů LEGO Mindstorms EV3 pomocí NXC„ je určen zejména pro učitele základních a středních škol, kteří by se chtěli seznámit nebo zdokonalit v používání stavebnic LEGO MINDSTORMS EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Workshop bude rozdělen na dvě části. V první i druhé části workshopu se budou řešit jednoduché úlohy. Předpokládáme týmy po dvou až třech učitelích (maximálně 6-8 týmů). Více informací na www.robosoutez.cz v sekci POČÍTAČ VE ŠKOLE.

Programování robotů LEGO MINDSTORMS EV3 pomocí softwaru EV3 - část II

Workshop „Programování robotů LEGO MINDSTORMS EV3 pomocí softwaru EV3„ je určen zejména pro učitele základních a středních škol, kteří by se chtěli seznámit s používáním stavebnic LEGO MINDSTORMS EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Workshop bude rozdělen na dvě části. V první i druhé části workshopu se budou řešit jednoduché úlohy. Předpokládáme týmy po dvou až třech učitelích (maximálně 6-8 týmů). Více informací na www.robosoutez.cz v sekci POČÍTAČ VE ŠKOLE.

Programování robotů LEGO MINDSTORMS EV3 pomocí softwaru EV3

Workshop „Programování robotů LEGO MINDSTORMS EV3 pomocí softwaru EV3„ je určen zejména pro učitele základních a středních škol, kteří by se chtěli seznámit s používáním stavebnic LEGO MINDSTORMS EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Workshop bude rozdělen na dvě části. V první i druhé části workshopu se budou řešit jednoduché úlohy. Předpokládáme týmy po dvou až třech učitelích (maximálně 6-8 týmů). Více informací o worksshopu na www.robosoutez.cz v sekci POČÍTAČ VE ŠKOLE.

                                            

 

 

 

VYUŽITÍ STAVEBNICE LEGO MINDSTORMS EV3 NEJENOM VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ (PVS9)

Nejnovější sada LEGO MINDSTORMS EV3 umožňuje stavět chytřejší a výkonnější roboty, kteří jsou zároveň autonomní a interaktivní. Tato sada obsahuje více než 500 technických dílů, ale také komponenty, které umožňují stavět ze sady LEGO MINDSTORMS neuvěřitelné roboty. Patří k nim programovatelná kostka EV3 (mozek robota), motory, které představují robotovy svaly, a senzory, díky nimž může robot vnímat a reagovat na okolní svět. Atraktivitu celé sady umocňuje také software EV3.

Pište hudbu v notačním editoru Musescore

V rámci tohoto workshopu se seznámíme se základní funkcionalitou notačního editoru Musescore, který je tím nejlepším, co open source v dané oblasti nabízí. Zároveň tento editor je do velké míry nahradit komerční notační editory jako Sibelius nebo Finale. Jeho velkou výhodou je to, že tento program je ke stažení a používání zdarma, a to jak pro výukové, tak komerční účely. Výborně se hodí všude tam, kde chcete mít možnost takový program používat bez toho, aniž byste museli sáhnout hluboko do kapsy.

Jak na vektorovou grafiku pomocí Inkscape

S rostoucí potřebou digitálních a vizuálních materiálů ve výuce je na učitele kladen nárok takové materiály rychle vytvářet podle stávající potřeby. Pro tyto účely je důležité mít nástroj, který je lehce dostupný, příjemně ovladatelný a který umožnuje snadné grafické úpravy. Všechny tyto požadavky splňuje vektorový editor Inkscape, který je zdarma dostupný na adrese www.inkscape.org.