2019

Centrum robotiky - továrna na sny nebo na roboty? (PVS7)

Centrum robotiky v Plzni …továrna na programátory nebo místo, které žákům, učitelům a rodičům přináší radost? Jak takové místo vzniklo? Věřte nebo ne, na začátku byl jeden člověk, který si rád plní své sny. A jedním z jeho snů bylo vzdělávat děti v oblasti programování, robotiky, elektroniky, atd. Dnes Centrum robotiky nabízí volnočasové aktivity v podobě kroužků, příměstských táborů a dnů pro veřejnost. Další naší aktivitou je podpora plzeňských mateřských a základních škol ve smysluplném zavádění digitálních technologií do výuky.

Tak trošku jiné programování

Už jste slyšeli, že programování je klíčová dovednost pro 21. století? Ale vy sami nejste programátoři. A Vaším cílem není vychovat každoročně třídu programátorů, že? Tak jak s tím vším začít a proč? Během workshopu si ukážeme několik cest (bloky, papírové kartičky, programování "v drátcích", ...), jakým způsobem začlenit programování do výuky a zároveň u dětí rozvíjet a podporovat kreativitu a chuť spolupracovat. A když to zvládne dílnařka, tělocvikář a prvostupňová učitelka, tak není jediný důvod, proč byste to nezvládli i vy.

Je PHP a MySQL nejvyšší metou středoškolského IT?

Před zhruba patnácti lety jsem se seznámil s PHP a MySQL a začali si při střední škole přivydělávat webovým vývojem. Někdejší dostupnost levných hostingů právě pro PHP a MySQL byla pro mnohé hlavním důvodem, proč začít zrovna s nimi. Zároveň mnozí vnímali zásadní praktickou hodnotu PHP oproti Pascalu, který tehdy sloužil jako hlavní výukový jazyk programování. Jsem pevně přesvědčen, že jsme od té doby urazili dlouhou cestu a naše dnešní možnosti jsou diametrálně odlišné oproti tehdejším.

Chcete vystoupit na konferenci Počítač ve škole? Zbývá poslední týden na vložení anotace vystoupení!

Děkujeme všem, kteří již zadali anotaci svého vystoupení na webu konference. Pokud i vy chcete vystoupit s přednáškou a/nebo workshopem, nezapomeňte na termín 20. 3. 2019, kdy bude příjem vystoupení ukončen.

Robotika s VEX IQ

Robotické hračky jsou v dnešní době jednou z cest, jak začít u dětí budovat vztah k technice a robotice už ve školce či na 1. stupni základní školy. Robotické stavebnice (jako třeba LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, VEX IQ, VEX EDR) mají oproti robotickým hračkám další přidanou hodnotu – podporují manuální zručnost, kreativitu a týmovou spolupráci, která je v dnešní době jednou ze základních kompetencí důležitých k uplatnění na pracovním trhu. Robotické stavebnice umožňují STEAM (spojení vědy, technologií, inženýrství, umění a matematiky) výuku v praxi.

Realita není plochá, aneb jak zapojit VR a AR do výuky (Workshop povede Mgr. Jiří Jeništa)

Není žádný důvod zůstávat při výuce u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR (virtuální realita), AR (augmentovaná neboli rozšířená realita)  zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné.

Jak na polytechnické vzdělávání 21. století (prezentují Jiří Jeništa (AV MEDIA), Štěpánka Baierlová (PVS17)

Cílem polytechnického vzdělávání ve 21. století je rozvíjet u žáků a studentů znalosti a dovednosti technického prostředí. Pomáhat dětem vytvářet správné pracovní návyky, které využijí v běžném životě a později i v pracovním prostředí, dále posilovat zájem o technické obory, podporovat kreativitu, touhu tvořit a v neposlední řadě rozvíjet i tzv. soft skills, které jsou nutné pro práci v týmu. Možností, jak polytechnické vzdělávání zařadit do vzdělávacího procesu, je opravdu hodně.

Výuka programování na příkladu jazyka Scratch

Přednáška má za cíl ukázat možnosti výuky programování na základních školách prostřednictvím volně přístupného a jednoduchého jazyka Scratch. Přednáška během dvaceti minut ukáže prostředí a ovládání jazyka Scratch, jeho základní nastavení, tvorbu nového programu, jeho uložení či sdílení. Na příkladu jednoduché hry bude ukázáno, jak jazyk ovládat a jak jej zpřístupnit a vysvětlit žákům 6. až 9. tříd. Na závěr budou představeny výsledky dotazníkového šetření, jak byl tento jazyk na naší škole přijat a jaký názor na něj mají studenti.

Animace ve výuce

Prakticky zaměřený workshop věnující se animacím ve výuce na tabletech (Používáme iPad) s využitím aplikace iStopMotion. Na workshopu popíšeme výhody a nevýhody animačních programů. Zaměříme se na praktická cvičení a vše si ukážeme názorně. Základy jsme získali v Aero škole a již 6 let rozvíjíme získané zkušenosti. Účastnici si sami vytvoří krátké animační video za pomoci různých, i netradičních, materiálů. Při zpracování námětu mohou využít účastníci svoji fantazii nebo postupovat podle konkrétního zadání. Řekneme si něco k postprodukci na MacBooku.