2019

Školní interaktivní displej MultiBoard® 75” All-in-One | Moderní nástupce interaktivních tabulí (PVS13)

Na přednášce si představíme hlavní přednosti interaktivního displeje MultiBoard® All-in-One jako představitele 4K (Ultra HD) LED technologie v komparaci s projekční technologií. Na tohoto moderního nástupce interaktivních tabulí se podíváme především z pohledu pedagoga zvyklého na každodenní práci s digitální technologií ve výuce, ale i z pohledu školy, jejímž cílem je vybavení učeben v souladu s nejnovějšími trendy v digitálním vzdělávání.

Online aplikace uuCourseKit, uuBookKit a uuWebKit (středa odpoledne)

Představíme vám tři užitečné online aplikace, které lze využít při vzdělávání ve škole i v jiných oblastech. Online vzdělávací aplikace uuCourseKit usnadňuje studentům proces učení a umožňuje autorům výukových aktivit jednoduše vytvořit kurz na kterékoli téma. Online aplikace uuBookKit je určena pro tvorbu elektronických knih různého typu, od technických příruček přes studentské učebnice až po populární literaturu. Online aplikace uuWebKit slouží pro tvorbu a správu webových stránek. Všechny tři aplikace tvoří funkční celek pro tvorbu výukových materiálů a jejich propagaci.

KERNUN EDU – Řízení internetového provozu

Webový filtr KERNUN EDU nabízí pokročilé funkce pro efektivní řízení internetové komunikace. Při jeho nasazení dokáže sama škola řídit veškerý webový provoz ve své síti a nastavit jasná pravidla pro bezpečný přístup a využívání internetu. Na technicky zaměřeném workshopu si ukážeme možnosti síťového nasazení, konfiguraci, zadávání pravidel přístupů, správu uživatelských profilů i administraci celého systému. Podíváme se na výsledky a statistiky návštěvnosti z reálného provozu a představíme si pokročilé možnosti a funkce analýzy záznamů a reportingu.

KERNUN EDU – Bezpečný přístup na internet

Přemýšlíte, jak stanovit pravidla pro používání internetu ve vaší škole? Dokážete nezletilé žáky chránit před škodlivým obsahem? Přešlap stranou při návštěvě nevhodné stránky, seznámení se s cizím člověkem, nelegální stahování hudby a videa, to jsou dnes na internetu otázky několika vteřin. Webový filtr KERNUN EDU vám umožní aktivně předcházet internetovým rizikům a nežádoucím incidentům. S jeho pomocí dokážete ve škole nastavit účinná pravidla pro jednotlivce i skupiny, blokovat rizikové stránky, omezit přístupy na sociální sítě nebo dočasně povolit například sledování videa.

Vane vítr, rozviňme plachty! (PVS4)

Prý se díky technologiím rychle mění svět a škola na to není schopna reagovat. Prý změna je setrvalý stav a proto nemá cenu upínat se k čemukoli, co je ve školství tradiční či konzervativní (rozuměj "zkostnatělé"). Prý nastává konec "pruským kadetkám", neboť technologie jasně ukazují nesmyslnost pamětnému učení (rozuměj "biflování"). Zamyšlení nad obsahem a pravdivostí rozšířeného klišé. Splnila se vize digitalizace školního prostředí pro rok 2020? Co až doteď způsobila? Co přinese další změna RVP?

Co je to ten „kóding“? Informatické myšlení jinak. Jednoduše.

Zdá se, že všechna technika kolem nás, se nás najednou snaží „přechytračit“. Chytré jsou telefony, televize, ledničky, zásuvky, auta, celé domácnosti… Prý to najednou máme učit ve škole a vůbec z toho nejme moudří. Jaký je ale obecný jazyk nově vznikajícího světa? Musíme „umět slovíčka“ Pythonu, C++, JAVY (nebo byť jen Scratch) na to, abychom principu řeči strojů porozuměli? Workhshop představí tak trochu jiný přístup k pohledu na informatické myšlení. Zkusíme si na něm vytvořit řetězec logických instrukcí, bez jakékoli předchozí „znalosti programování“.

Pokusme se o pokusy! Badatelské, žákovské experimenty nepatří jen do „laborek“.

Účastníci workshopu se sami vrátí zpět do školních lavic. V roli žáků si budou moci sami vyzkoušet, jak by se dnes ve třídě učili o pojmech jako např. „vztlaková síla“, „barometrický tlak“ či „kyselost a zásaditost“. Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele ve třídě bude také tablet na lavici. Všechny fyzikální, chemické i biologické pojmy, se kterými se bude v hodině konceptuálně pracovat, si budou moci „osahat“ pomocí reálných pokusů sledovaných za přispění nejnovějších informačních technologií a měřicích senzorů.

Individualizujeme výuku. Interaktivní dotykový panel v rukou učitele – tablety v rukou žáků.

Jedna dotyková obrazovka dokáže nahradit interaktivní tabuli, projektor i počítač. Na workshopu se zaměříme na individuální práci žáků využívajících tablet jako nenahraditelnou výukovou pomůcku. Tato aktivita je základem při naplňování šablony s názvem “Využití ICT ve vzdělávání”. Představíme si výukové nástroje dotykové panelu, a to bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze žáky vtáhnout do výuky a zároveň individualizovat tempo jejich práce. Ukážeme si činnosti jako posílání otázek, testů, doplňování cvičení, aktivizující hotové aktivity apod.