2019

MoleGraph – levný školní měřicí systém z Arduina

Již řadu let se nám na školách zabydlují různé školní měřicí systémy. Především v přírodních vědách hrají důležitou roli. Dlouhodobě se zaměřujeme na práci s těmito systémy, např. od firem NeuLog, PASCO, Vernier a dalších, a to jak ve vlastní výuce žáků na ZŠ a SŠ, tak v rámci DVPP školení učitelů. S nástupem trendu podpory Průmyslu 4.0, a tím pádem většího zaměření na polytechnickou výchovu, dostává práce se školními měřicími systémy další rozměr.

CODEWEEK 2019 - zapojíte se letos se svou aktivitou i Vy? (PVS6)

DigiKoalice (www.digikoalice.cz) bude i letos koordinovat v ČR ve dnech 5. až 20. října 2019 kampaň na podporu výuky informatiky, rozvoje informatického myšlení, robotiky a programování. Ve vstupu tajemníka DigiKoalice a manažera projektu Podpora práce učitelů se dozvíte o příležitostech spolupráce na kampani v roce 2019, vyhodnocení kampaní z minulých let a souvislosti s plánovanými systémovými změnami ve výuce IT a digitální gramotnosti v ČR.

Interaktivní prezentační sestavy na klíč

Klasické interaktivní tabule byly v předchozích letech nahrazeny tabulemi s interaktivními dataprojektory. Jejich nespornou výhodou je možnost instalace na klasickou dvoukřídlou tabuli s kombinovaným povrchem, což umožňuje psát fixem nebo křídou a současně využívat interaktivitu pouze pomocí prstu. A vývoj jde dál, nastupuje nová éra využívání LCD monitorů při výuce. Jak ale zajistit kvalitní prezentační sestavu? Je možné do školy pořídit tyto moderní technologie na klíč a bez obav?

Efektivní práce ve škole s Google Apps

Jak dokážou Google Apps ušetřit čas Vám i vaší škole? Chcete mít své dokumenty stále při ruce? Přijďte si poslechnout, jak na to a inspirujte se reálnými zkušenostmi z naší školy. Již žádné běhání po budovách a sborovnách s lístečky a papíry, ale online sdílení a spolupráce. Vzdálená budoucnost? Ne, realita dnešní doby, aneb co by měla každá škola vědět o Google Apps. My jsme Ludgeřovice, My jsme Google Apps !!! Těšíme se na Vás.   

Multimédia v hudebním vzdělávání s využitím školního interaktivního displeje MultiBoard® 75” All-in-One

Zajímalo by Vás jak efektivně integrovat multimédia do hodin hudební výchovy? Na tomto workshopu si představíme, jak vypadá (a především prakticky funguje) moderní interaktivní učebna pro výuku hudební výchovy vybavená multidotykovým interaktivním displejem typu All-in-One a dalšími hudebními periferiemi (externí zvuková karta, bezdrátový mikrofon, reproduktory, klaviatura). Možnosti využití těchto multimédií si budete moci prakticky vyzkoušet na ukázkách výukových programů vhodných pro výuku na ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Výukové aplikace s 3D modely a e-učebnice pro základní a střední školy

Na této prakticky laděné přednášce si představíme vzdělávací obsah vhodný pro interaktivní výuku na základních i středních školách. Zaměříme se především na vzdělávací potenciál 3D modelů ve výuce biologie, zeměpisu, fyziky i dějepisu s využitím exkluzivní výukové aplikace Corinth a dalších vzdělávacích portálů (Mozaik Education). Budeme se věnovat i praktickým ukázkám a tipům pro práci s nejpoužívanějšími e-učebnicemi s multimediálním obsahem od předních českých nakladatelů.