2019

Příjem konferenčních příspěvků byl ukončen, příspěvky do sborníku stále přijímáme

Děkujeme vám všem za bohatou nabídku konferenčních příspěvků. Všechny sekce jsou již zcela naplněny, příjem přednášek a workshopů byl ukončen.

Organizátoři již dnem i nocí pracují na sestavení finální verzi programu, který bude zveřejněn počátkem dubna.

Stále však přijímáme vaše příspěvky do sborníku.

RVP a kybernetická bezpečnost

Na základě zkušeností z přednášek, realizovaných v celé řadě škol a institucí se domníváme, že navrhovaná změna, kdy je informatické myšlení uvažováno jako hlavní náplň samostatného předmětu, ani zdaleka nepokrývá všechny potřeby současné společnosti. Není dost dobře možné vyloučit výše uvedené problémy z výuky a nechat jejich probrání na „náhodě“.

Chytrý 3D tisk ve školách: představujeme YSoft be3D eDee (PVS12)

Ve Y Softu již 18 let pomáháme firmám, nadnárodním korporacím, ale i školám s řízením tiskáren, snižováním nákladů na tisk a zabezpečením dokumentů. Naše zkušenosti s papírovým tiskem jsme před pár lety přenesli i do světa 3D tisku. Naše přednáška Vám představí YSoft be3D eDee – kompletní řešení pro 3D tisk ve školách, které na českém trhu dodává a servisuje Konica Minolta. Uzavřená tisková komora, autentizační systém, platby a ucelená správa tisku jsou hlavní výhody řešení, které dnes školám usnadňuje zapojení 3D tisku do výuky. Přijďte si o nich poslechnout více.

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (PVS3)

1. Národní a krajské kabinety Informatika a ICT  (Mgr. Josef Slovák, týmový manažer  aktivity Kabinety)

2. Síť krajských ICT metodiků (Mgr. Pavel Pecník, metodik specialista aktivity Kabinety)

Národní institut pro další vzdělávání, projekt SYPO, Senovážné nám. 25, Praha

Ad1

Jak vzniká filmová loutka? (vede Cyril Podolský)

Workshop je postaven na maximálně 10-ti pracovních skupinách až po 4 lidech (celkem tedy max. 40 účastníků), kteří se zúčastnili předchozí přednášky o animaci. Každá skupinka vyrobí vlastní neprofesionální, ale funkční filmovou loutku. Účastníci se dozvědí, jak se vyrábí profesionální filmová animační loutka (od nápadu, přes výtvarný návrh až k samotné realizaci). Zjistí, kde lze postup výroby zjednodušit tak, aby výroba loutky byla realizovatelná v neprofesionálních podmínkách a prostředí a přitom byla technicky způsobilá k filmové animaci.

Jak se dělá animovaný loutkový film? (prezentuje Cyril Podolský)

Účastníci se seznámí s technologií tvorby animovaného loutkového filmu od A do Z. Teoreticky si projdou všechny fáze výroby od psaného textu (povídka, námět, scénář), přes výtvarnou přípravu, dílenskou výrobu filmových loutek a rekvizit, animaci atd. až po finální audiovizuální dílo (film, seriál, spot...). S přesahem multimediálním, virtuálním i ostatními doprovodnými jevy a aktivitami (merchandising, propagace...). Přednáška dále obsahuje fotografické ukázky výroby animovaných loutkových filmů, audiovizuální ukázky i fyzické ukázky filmových loutek a rekvizit.

Minecraft pro školy (prezentuje Miroslav Dvořák, Miroslav Kotlas)

Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky, podobně, jako to mnoho škol udělalo se Skypem. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden z pěti trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Podívejte se na to, jak Minecraft můžete využít ve výuce matematiky, biologie, programování, dějepisu, chemie a dalších předmětů.

Microsoft Intune – správa IT pro všechny platformy (prezentuje Miroslav Kotlas)

Do školní sítě, ve které byly donedávna jen počítače a notebooky se dostává čím dál více mobilních zařízení, jako jsou tablety a telefony, které je ale potřeba mít z pohledu správce IT také pod kontrolou. Vždyť se také jedná o počítače, jen v menším provedení. Pojďme si společně představit, jaké možnosti vám nabízí služba Microsoft Intune. Samozřejmostí je cloudová správa dostupná ihned a odkudkoliv z prostředí internetového prohlížeče a podpora mobilních zařízení na všech platformách.