2019

Jak se dělá animovaný loutkový film? (prezentuje Cyril Podolský)

Účastníci se seznámí s technologií tvorby animovaného loutkového filmu od A do Z. Teoreticky si projdou všechny fáze výroby od psaného textu (povídka, námět, scénář), přes výtvarnou přípravu, dílenskou výrobu filmových loutek a rekvizit, animaci atd. až po finální audiovizuální dílo (film, seriál, spot...). S přesahem multimediálním, virtuálním i ostatními doprovodnými jevy a aktivitami (merchandising, propagace...). Přednáška dále obsahuje fotografické ukázky výroby animovaných loutkových filmů, audiovizuální ukázky i fyzické ukázky filmových loutek a rekvizit.

Minecraft pro školy (prezentuje Miroslav Dvořák, Miroslav Kotlas)

Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky, podobně, jako to mnoho škol udělalo se Skypem. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden z pěti trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Podívejte se na to, jak Minecraft můžete využít ve výuce matematiky, biologie, programování, dějepisu, chemie a dalších předmětů.

Microsoft Intune – správa IT pro všechny platformy (prezentuje Miroslav Kotlas)

Do školní sítě, ve které byly donedávna jen počítače a notebooky se dostává čím dál více mobilních zařízení, jako jsou tablety a telefony, které je ale potřeba mít z pohledu správce IT také pod kontrolou. Vždyť se také jedná o počítače, jen v menším provedení. Pojďme si společně představit, jaké možnosti vám nabízí služba Microsoft Intune. Samozřejmostí je cloudová správa dostupná ihned a odkudkoliv z prostředí internetového prohlížeče a podpora mobilních zařízení na všech platformách.

BBC micro:bit a STEM projekty (prezentuje Miroslav Dvořák, Miroslav Kotlas)

Když chtěla britská vláda vybavit žáky dovednostmi pro 21. století, pořídila pro své žáky milion zařízení BBC micro:bit - programovatelného mikropočítače se zabudovaným bluetooth, kompasem či senzorem pohybu. Nyní máte možnost se na našem workshopu s tímto malým, ale chytře navrženým zařízením seznámit a zkusit si v něm naprogramovat svůj první program. Kromě toho se společně podíváme na soubor STEM aktivit, které jsou k dispozici každému, kdo má zájem o vědu.

Vytvořte si vlastního chatbota (prezentuje Miroslav Dvořák, Miroslav Kotlas)

Přestože nevíme, jak bude svět v budoucnosti vypadat, můžeme s jistotou říci, že cloud a umělá inteligence v něm budou hrát důležitou roli. Přijďte se podívat na workshop, ve kterém si ukážeme, jak můžete již nyní své žáky a studenty vzdělávat v Microsoft Azure a připravovat je tak na budoucnost. To vše navíc v rámci výuky zdarma. Kromě představení možností vzdělávání se účastníci seznámí i s konkrétní vzdělávací aktivitou: vytvoříme si vlastního chatbota.

 

Nasaďte si Office 365 ještě dnes (prezentuje Miroslav Kotlas, Miroslav Dvořák)

Nasazení zdarma dostupné služby Office 365 není nic těžkého a zvládne jej každý IT správce. Ukážeme si, jak během chvíle můžete ve své škole zprovoznit hostovaný poštovní server Exchange, bezpečné datové úložiště OneDrive, intranetový portál SharePoint, aplikaci pro komunikaci se třídou Teams, nástroj Microsoft Forms, komunikační nástroj Skype, sdílené kalendáře, digitální sešity ve OneNote, rezervaci místností a naimportovat a vytvořit stovky účtů pro učitele a studenty. Přejděte na Office 365 a zálohování a běh serverů nechte na nás.

Teams a Onenote – nejlepší přátelé učitele (prezentuje Miroslav Dvořák)

Zkušenost, že si žáci nepřečetli učitelům e-mail, má asi mnoho z nás. Co to ale zkusit obráceně a začít komunikovat s žáky jejich jazykem? Na workshopu Vám ukážeme moderní způsob, jak se třídou komunikovat v aplikaci Microsoft Teams. V té můžete sdílet soubory, vytvářet zadání, chatovat, lajkovat, posílat si GIFy a přitom všem spolupracovat na školním projektu. Vždyť každá třída by měla být také týmem.

Microsoft – Partneři ve vzdělávání (prezentuje Miroslav Dvořák, Miroslav Kotlas) (PVS5)

Za poslední rok se ve světě ICT objevila řada novinek. Ukážeme Vám, jaké nástroje máte k dispozici a co a jak můžete ihned začít ve svých hodinách využívat. Dozvíte se také, jak se zapojit do komunity učitelů, vzdělávat se on-line a získávat za to certifikáty. A protože budoucnost je cloudově modrá, představíme Vám možnosti výuky přímo v prostředí Azure.

Matematika převážně nevážně? (aneb Pojďte to zkusit se spolužáky...)

S blížící se povinnou státní maturitou z matematiky rostou na mnoha školách zejm. netechnického typu obavy žáků, rodičů a nezřídka i učitelů. Jak při často nepříliš vysoké hodinové dotaci dostat do hlav to podstatné pro úspěšné složení oné obávané zkoušky s prozatím nejvyšší neúspěšností? Blokádou je nejen matematická "odolnost" mnoha žáků, chybějící základy, ale i příliš teoretické a na pochopení žákem leckdy náročné učebnice. Blokádou je často i neschopnost a neochota žáků propočítat potřebné množství příkladů, protože když žák neví, jak dál... tak to prostě často vzdá.

Mezi portfoliem žáka i učitele v kampani Gramotnosti.pro život

Kampaň Gramotnosti.pro život/Učíme v souvislostech provozuje systémový projekt OP VVV zaměřený na rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v praxi MŠ a ZŠ. V příspěvku budou představena východiska pro rozvoj základních gramotností v praxi školy a jaké příležitosti nabízejí gramotnosti pro budování portfolia žáka i učitele. Projekt PPUČ je zapojen do iniciativy Úspěch pro každého žáka, která bude také představena společně s celým systémem podpory základních gramotností v operačními programu MŠMT (OP VVV).