Rámcový program

Program 12. ročníku konference Počítač ve škole

Aktuální program konference najdete zde.

 

Hlavní témata konference Počítač ve škole 2015

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, kterým věnujeme prostor především během prvního dne konference. V dalších dnech pak na ně navazují praktické workshopy. Pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři témata:

 

Mobilní zařízení ve výuce – koncept 1:1

 • Koncepce – jak nejlépe využít mobilní dotyková zařízení ve výuce?
 • Zdroje – které mobilní aplikace, on-line učebnice a e-kurzy jsou nejvhodnější pro ZŠ a SŠ?
 • Praxe – jak využíváte mobilní aplikace ve výuce?
 • Zkušenosti – co přinesly projekty zaměřené na mobilní dotyková zařízení ve výuce?

Multimédia jako průřezové téma

 • Trendy – jak přistupovat k výuce grafiky, audia a videa?
 • Software – jaké jsou možnosti současných desktopových, webových a mobilních aplikací?
 • Inspirace – kde hledat návody, rady a tipy pro práci s multimédii?
 • Kreativita – jak na digitální vyprávění příběhů?

Výuka jazyků s podporou ICT

 • Studium – mohou e-učebnice nahradit papírovou knihu?
 • Porozumění – jak může pomoci ICT při nedostatku rodilých mluvčích?
 • Procvičování – slovní zásoba i gramatika na PC, tabletu či mobilu?
 • Ověřování – jaké aplikace mohou usnadnit a zefektivnit testování žáků?

Rozvoj kreativity s podporou ICT

 • Zvídavost – jak může ICT podpořit badatelsky orientovanou výuku?
 • Tvořivost – jaké jsou možnosti využití 3D tiskáren ve školním prostředí?
 • Hravost – mohou výukové hry zlepšit výsledky našich žáků?
 • Řešení problémů – jaký je přínos robotických stavebnic k rozvoji logického myšlení žáků?

 

Přednášky a praktické workshopy

Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference bude věnována přednáškám a workshopům, v nichž vás budou kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovat s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu budou zahrnuty ukázky využití ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Vystoupí také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky.

Co nabídneme na workshopech?

 • aplikace pro mobilní zařízení využitelné ve výuce přírodovědných, technických i humanitních předmětů
 • cloudová řešení pro školní výuku i osobní agendu
 • e-učebnice pro interaktivní tabuli, počítač i tablet
 • kancelářské i multimediální aplikace v praktických ukázkách
 • pokusy s experimentálními systémy pro výuku přírodních věd
 • ukázky využití robotických stavebnic
 • programování desktopových i mobilních aplikací

 

Pokud se uvedeným tématům ve výuce aktivně věnujete, přijeďte představit své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to zajímá ostatní nejvíce. Připravte si přednášku, workshop nebo příspěvek do sborníku. Věříme, že Počítač ve škole bude i nadále především vaše konference. Více o možnostech vystoupení na konferenci najdete v sekci Pokyny pro vystupující učitele.

 

 

Komu je konference Počítač ve škole určena?

 • Ředitelům škol, ICT koordinátorům a metodikům
 • Učitelům matematiky, jazyků, přírodovědných i humanitních předmětů
 • Učitelům informatiky
 • Firmám působícím v sektoru školství
 • Neziskovým organizacím působícím v sektoru školství

Info leták

Přehledný informační leták k 12. ročníku konference Počítač ve škole si můžete stáhnout ZDE.