Rámcový program

Program 13. ročníku konference Počítač ve škole

Aktuální program konference najdete zde (aktualizováno 19. 3. 2016).

 

Hlavní témata konference Počítač ve škole 2016

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři témata:

 

Výuka matematiky s podporou ICT

 • Koncepce – jak nejlépe využít ICT pro podporu výuky matematiky?
 • Zdroje – které aplikace a on-line zdroje jsou nejvhodnější pro ZŠ a SŠ?
 • Algoritmizace – patří výuka algoritmického myšlení do hodin matematiky?
 • Finanční gramotnost – kde hledat nástroje pro analýzu bankovních produktů?

Škola na síti

 • Komunity – doma, ve škole i za školou a přece spolu?
 • Aplikace – mohou webové a mobilní aplikace nahradit desktopy?
 • Vybavení – mobil, tablet, notebook nebo desktop pro práci on-line?
 • Bezpečnost – jak žít na sociálních sítích a přežít?

Makers – kutilové ve školních lavicích

 • Zvídavost – jak může ICT podpořit badatelsky orientovanou výuku?
 • Tvořivost – jaké jsou možnosti využití 3D tiskáren ve školním prostředí?
 • Inovativnost – pomůže kutilské hnutí zatraktivnit výuku?
 • Dostupnost – které platformy umožňují experimentovat za rozumnou cenu?

Sportovní aktivity s podporou ICT

 • Osobní trenér v kapse – které mobilní aplikace nabádají k aktivnímu sportování?
 • Analýzy – jak mohou videoanalýzy pomoci v hodinách tělesné výchovy?
 • Wearables – co umí elektronické náramky nebo chytré hodinky?
 • Inspirace – kde sdílet svůj výkon a kde se inspirovat výkony ostatních?

 

Přednášky a praktické workshopy

Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference bude věnována přednáškám a workshopům, v nichž vás budou kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovat s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu budou zahrnuty ukázky využití ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Vystoupí také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky.

Co nabídneme na workshopech?

 • aplikace pro mobilní zařízení využitelné ve výuce přírodovědných, technických i humanitních předmětů
 • cloudová řešení pro školní výuku i osobní agendu
 • e-učebnice pro interaktivní tabuli, počítač i tablet
 • kancelářské i multimediální aplikace v praktických ukázkách
 • pokusy s experimentálními systémy pro výuku přírodních věd
 • ukázky využití robotických stavebnic
 • programování desktopových i mobilních aplikací
 • rady pro vybavení a nastavení školní wi-fi

 

Pokud se uvedeným tématům ve výuce aktivně věnujete, přijeďte představit své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to zajímá ostatní nejvíce. Připravte si přednášku, workshop nebo příspěvek do sborníku. Věříme, že Počítač ve škole bude i nadále především vaše konference. Více o možnostech vystoupení na konferenci najdete v sekci Pokyny pro vystupující učitele.

 

Komu je konference Počítač ve škole určena?

 • Ředitelům škol, ICT koordinátorům a metodikům
 • Učitelům matematiky, jazyků, přírodovědných i humanitních předmětů
 • Učitelům informatiky
 • Firmám působícím v sektoru školství
 • Neziskovým organizacím působícím v sektoru školství

Info leták

Přehledný informační leták k 13. ročníku konference Počítač ve škole si můžete stáhnout ZDE.