Rámcový program

Program 11. ročníku konference Počítač ve škole

Aktuální program konference najdete zde.

 

Hlavní témata konference Počítač ve škole 2014

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, kterým věnujeme prostor především během prvního dne konference. V dalších dnech pak na ně navazují praktické workshopy. Pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři témata:

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

 • Koncepce - jaké budou vládní priority v oblasti digitálního vzdělávání?
 • Trendy - BYOD, MOOC, PLE aneb kam směřují digitální technologie?
 • Bezpečnost - co o nás vědí sociální sítě, jak se bránit kyberšikaně?
 • e-Skills - jaké dovednosti by měli zvládat pedagogové a jejich žáci?

Výuka s dotykovými zařízeními

 • Aplikace - jaké jsou nejlepší výukové mobilní aplikace a e-učebnice?
 • Metodika - jak využít mobilní zařízení pro vzdělávání kdekoli a kdykoli?
 • Dotykové obrazovky - ostrý obraz bez nutnosti pořízení dataprojektoru?
 • MAGIC BOX - mohou digitální technologie obohatit předškolní vzdělávání?

Projekty škol

 • Výstupy projektů ESF - co přinesly šablony do základních a středních škol?
 • Nové programové období - jaké změny se připravují pro období 2014-2020?
 • Meziškolní projekty - lze propojit projektové vyučování s projekty škol?
 • Mezinárodní projekty - kam a jakým způsobem se mohou školy zapojit?

Geografické informační systémy ve výuce

 • GIS - jak tvořit mapy v desktopových i cloudových aplikacích?
 • DPZ - jak využít letecké i družicové snímky ve výuce?
 • GPS - na terénní mapování s GPS navigací nebo mobilním telefonem?

Přednášky a praktické workshopy

Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference bude věnována přednáškám a workshopům, v nichž vás budou kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovat s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu budou zahrnuty ukázky využití ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Vystoupí také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky.

Co nabídneme na workshopech?

 • pokusy s experimentálními systémy pro výuku přírodních věd
 • ukázky využití robotických stavebnic
 • programování desktopových i mobilních aplikací
 • aplikace pro mobilní zařízení využitelné ve výuce přírodovědných, technických i humanitních předmětů
 • cloudová řešení pro školní výuku i osobní agendu
 • e-učebnice pro interaktivní tabuli, počítač i tablet
 • mapování v terénu, analýzy a vizualizace získaných dat

Komu je konference Počítač ve škole určena?

 • Ředitelům škol, ICT koordinátorům a metodikům
 • Učitelům matematiky, jazyků, přírodovědných i humanitních předmětů
 • Učitelům informatiky
 • Firmám působícím v sektoru školství
 • Neziskovým organizacím působícím v sektoru školství

Info leták

Stáhněte si přehledný informační leták k 11. ročníku konference Počítač ve škole.