Rámcový program

Hlavní témata 1. dne konference Počítač ve škole 2013

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, kterým věnujeme prostor především během prvního dne konference. V dalších dnech pak na ně navazují praktické workshopy. Pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři témata:

Česko mluví o ICT ve vzdělávání 

 • Trendy - jaký je aktuální vývoj ve využívání ICT ve výuce u nás a v zahraniční?
 • Koncepce - jaké jsou plány rozvoje ICT ve školství po roce 2013?
 • Metodika - jaké nástroje a portály umožnují zapojit ICT napříč všemi předměty?

Dotyková zařízení ve výuce

 • Interaktivní tabule - konkurent nebo doplněk tabletů?
 • Tablety - nastal čas vyhodit papírové učebnice?
 • Mobilní telefony - jak využít ve výuce to, co má každý žák v kapse?

Výukové aplikace současnosti

 • Desktopové aplikace - obstojí v konkurenci webových aplikací?
 • Webové aplikace - nabízí dostatek nástrojů pro školní vzdělávací prostředí?
 • Cloudy - přestěhujeme kancelář a operační systémy na web?

Programování a experimenty ve výuce

 • Algoritmizace a programování - jak naučit žáky zajímavou formou přemýšlet?
 • Robotizace - jak vytvořit vlastního robota snadno a rychle?
 • Experimentální systémy - jak snadno realizovat pokusy v učebně, laboratoři a terénu?

Tematické okruhy 2. a 3. dne konference Počítač ve škole 2013

Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference bude věnována přednáškám a workshopům, v nichž vás budou kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovat s různými možnostmi využívání ICT ve výuce. Vystoupí také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. Do programu budou zahrnuty ukázky využití ICT ve všech vzdělávacích oblastech RVP, konkrétně tedy:

 • Jazyk a jazyková komunikace (ICT ve výuce českého jazyka a cizích jazyků)
 • Matematika a její aplikace (ICT ve výuce matematiky)
 • Informační a komunikační technologie (metodika výuky informatiky, výukové aplikace, e-learning, programování)
 • Člověk a příroda (ICT ve výuce fyziky, chemie, biologie a zeměpisu)
 • Člověk a společnost (ICT ve výuce dějepisu, občanské výchovy a ZSV)
 • Umění, kultura a sport (ICT ve výuce hudební, výtvarné výchovy a sportu)

Komu je konference Počítač ve škole určena?

 • Ředitelům škol, ICT koordinátorům a metodikům
 • Učitelům matematiky, jazyků, přírodovědných i humanitních předmětů
 • Učitelům informatiky
 • Firmám působícím v sektoru školství

Info leták

Stáhněte si přehledný informační leták k 10. ročníku konference Počítač ve škole