Program konference

Aktuální program 14. ročníku konference Počítač ve škole najdete ZDE (stav k 8. 4. 2017).


 

Hlavní témata konference Počítač ve škole 2017

Úvodní den konference Počítač ve škole probíhá tradičně ve velkém sále, kde vás zejména zvaní přednášející seznamují s aktuálními novinkami a trendy v oblasti využití ICT ve výuce. 

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři:

Digitální gramotnost a informatické myšlení

 • Koncepce – jak podpořit digitální gramotnost a informatické myšlení žáků?
 • Profil Učitel21 – co přinese Standard digitálních kompetencí učitele?
 • Inkluze – pomáhá ICT žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?
 • Projekty – podpoří výzvy OP VVV digitální vzdělávání?

Výukové hry, virtuální a rozšířená realita

 • Vybavení – mobil, tablet nebo desktop do virtuálního světa?
 • Aplikace – jaké výukové aplikace využívají rozšířenou a virtuální realitu?
 • Kreativita – jak na 3D modelování a tvorbu vlastní hry?
 • Simulace – jak postavit město, založit firmu, stát se politikem?

Laboratorní cvičení s podporou ICT

 • Elektronika – už jste stavěli a programovali Arduino?
 • Robotika – chcete rozpohybovat vlastního robota?
 • Laboratorní sady – jak realizovat experimenty v biologii, chemii a fyzice?
 • BYOD – jak využít žákovská zařízení při experimentování?

Výuka humanitních předmětů s podporou ICT

 • Čeština – jaké aplikace na výuku gramatiky, literatury a rétoriky?
 • Společnost – psychologie, sociologie, právo a ekonomie s podporou ICT?
 • Dějiny – výuka historie s knihou, interaktivní tabulí nebo tabletem?
 • Umění – jak podpoří ICT výuku hudební a výtvarné výchovy?

 

Přednášky a praktické workshopy

Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference bude věnována přednáškám a workshopům, v nichž vás budou kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovat s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu budou zahrnuty ukázky využití ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Vystoupí také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky.

Co nabídneme na workshopech?

 • aplikace pro mobilní zařízení využitelné ve výuce přírodovědných, technických i humanitních předmětů
 • cloudová řešení pro školní výuku i osobní agendu
 • e-učebnice pro interaktivní tabuli, počítač i tablet
 • kancelářské i multimediální aplikace v praktických ukázkách
 • pokusy s experimentálními systémy pro výuku přírodních věd
 • ukázky využití robotických stavebnic
 • programování desktopových i mobilních aplikací
 • rady pro vybavení a nastavení školní wi-fi

 

Pokud se uvedeným tématům ve výuce aktivně věnujete, přijeďte představit své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to zajímá ostatní nejvíce. Připravte si přednášku, workshop nebo příspěvek do sborníku. Věříme, že Počítač ve škole bude i nadále především vaše konference. Více o možnostech vystoupení na konferenci najdete v sekci Pokyny pro vystupující učitele.

 

Komu je konference Počítač ve škole určena?

 • ředitelům škol, metodikům ICT
 • učitelům češtiny, jazyků, přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů
 • učitelům informatiky
 • učitelům a pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání, vedoucím počítačových kroužků
 • firmám působícím v sektoru vzdělávání

 

Info leták

Přehledný informační leták k 14. ročníku konference Počítač ve škole si můžete stáhnout ZDE.