Zpětná vazba od studentů - základ efektivní výuky

Prezentující/autoři: 
Eva Dvořáková
Prezentující/autoři: 
Martina Kupilíková
Typ vystoupení: 
workshop

Výuka založená na množství otázek může být nejen velmi motivující, ale přináší s sebou i velkou míru poznání. Nezaměňujme kladení otázek s testováním! Přijďte si vyzkoušet, jak hodinu založenou na otázkách připravit, jak je tvořit a jak práci studentů hodnotit. Společně projdeme všechny dostupné typy otázek a zkusíme si i test zpracovávaný vlastním tempem. Při praktické ukázce, která bude zahrnovat otázky z rozličných předmětů, využitete jak tablety a mobilní telefony, tak i dva druhy odpovědních jednotek (tzv. hlasovátek). 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 3